Skip to main content
Skip table of contents

Reklamaatiokäsittelytoiminnon käyttöönotto

Jotta Tekson reklamaatiokäsittelyä on mahdollista käyttää, Yleisparametreihin tulee perustaa REKLSYY1 -niminen parametri.

Syötä parametrin arvoksi syykoodit, joilla reklamaatiot halutaan luokitella: kunkin rivin alkuun syykoodi (enintään kaksi merkkiä) ja sen jälkeen kyseistä syykoodia vastaava selite (esim. 1 Värivirheellinen). Vähintään yksi syykoodi on oltava olemassa, jotta reklamaatioita voidaan kirjata.

Alla olevassa esimerkissä on annettu seitsemän eri syykoodia, joilla reklamaatiot luokitellaan.

RIvi

Tieto

1 – 7

Syykoodi (enintään 2 merkkiä) ja sitä vastaava selite

Esimerkkikuva

Mikäli syykoodeja halutaan antaa enemmän kuin 7 kappaletta, voidaan lisätä toinen parametri REKLSYY2 ja jatkaa tietojen antamista siihen.

Mikäli syykoodeja halutaan antaa enemmän kuin 7 kappaletta, Yleisparametreihin voidaan lisätä toinen parametri REKLSYY2 ja jatkaa tietojen antamista siihen.

Parametrin syöttämisen jälkeen kassaohjelma on käynnistettävä uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.