Skip to main content
Skip table of contents

Käännetyn ALV:n merkitseminen

Asiakastyypin määrittäminen

Valitse Käännetty alv-asiakas -tyyppitieto kaikille niille yritysasiakkaille, jotka kuuluvat käännetyn verovelvollisuuden piiriin. Myyntitilanteessa tälle asiakastyypille tehty myynti kääntyy ostajalle verovelvolliseksi silloin, kun myydään yksikin Käännetty alv-merkitty rakennuspalvelutuote.

Näille asiakkaille on edelleen mahdollista myydä myös tuotteita, joista myyjä on verovelvollinen, eli myyntitilanne jossa myydään ainoastaan sellaisia tuotteita joilla ei ole Käännetty alv -merkintää.

Asiakastiedot, joissa Käännetty alv-asiakas -merkintä

Asiakkaille, jotka kuuluvat käännetyn ALV:n piiriin, merkitään tyypiksi Käännetty alv-asiakas. Tyyppi voidaan määrittää Tekson perustiedoissa asiakastietojen ylläpidossa tai kassaohjelman asiakasruudulla.

Palvelutuotteiden merkitseminen käännetyn ALV:n piiriin

Aseta Tekson perustiedoissa tuotetietojen ylläpidossa Käännetty alv -valinta aktiiviseksi kaikille niille tuotteille, jotka kuuluvat käännetyn verovelvollisuuden piiriin: näitä ovat ne palvelutuotteet jotka ovat rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten.

Myyntitilanteessa Käännetty alv -tyyppiselle asiakkaalle tehty myynti kääntyy ostajalle verovelvolliseksi silloin, kun myydään yksikin Käännetty alv-merkitty rakennuspalvelutuote.

Käännetty alv -merkintä tuotteen perustiedoissa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.