Skip to main content
Skip table of contents

Asiakaspostitus

Asiakaspostitus-toiminnon kautta voit

Asiakaspostitus-ruutu

Rajaukset

Asiakaspostituksessa voidaan tehdä monipuolisesti rajauksia, joilla asiakasmarkkinointia saadaan kohdistettua oikealle kohderyhmälle. Postitustavalla määritetään millä medialla markkinointi tehdään. Postitustavan lisärajausta käytetään tarvittaessa Mainoskirje-postitustavalla.

Kaikkien rajauksien yhdisteleminen keskenään on mahdollista. Näin voidaan tehdä esimerkiksi seuraavanlainen rajaus:

  • 100 eniten ostanutta asiakasta

  • myymälässä 3,

  • aikavälillä 01.01.2022 – 31.01.2022,

  • jotka ovat ostaneet ryhmästä 0110,

  • toimittajan 3 tuotteita,

  • joissa ostoksia on enemmän kuin 100 €.

Kenttä/valinta

Selitys

Asiakasnumero

Rajaus asiakasnumerolla.

Postinumero

Rajaus asiakkaan postinumerolla

Asiakasryhmät

Rajaus asiakkaan asiakasryhmällä.

Myymälät

Asiakkaan perustietoihin erikseen syötetty myymälätieto. Tarkoittaa esim. asiakkaan taakse syötettyä kotimyymälää. Ei ole sama asia kuin myymälä jossa osto on tapahtunut.

Asiakastyypit

Rajaus asiakkaan perustietoihin syötetyillä asiakastyypeillä.

Ikä välillä

Rajaus asiakkaan syntymävuoden perusteella lasketulla iällä. Rajaus voidaan tehdä myös kuukausina laittamalla ruksi ruutuun. Jos käytetään Postitus suoritetaan -kohdan lisävalintaa Rajataan henkilöt, joilla on lapsia, niin ikä välillä -rajaus koskee lasten ikää.

Asiakaslajit

Asiakkaan perustietoihin syötetyllä asiakaslajilla rajaus.

Luokka

Asiakkaalle valitulla luokalla rajaus. Vaihtoehdot: Kaikki, Nainen, Mies tai Yritys

Tulostusjärjestys

Tulostusjärjestys määrittää sen missä järjestyksessä lopputulos tulostuu. Järjestysvaihtoehdot ovat:

  • Asiakasnumero

  • Nimi

  • Postinumero

Tulostaminen tapahtuu aina pienimmästä suurimpaan arvoon.

Postitus suoritetaan

Postitus suoritetaan -kohdassa voit valita seuraavia asetuksia.

Valinta

Selitys

Yhteystiedot -ruudun yhteyshenkilölle

Asiakkaan nimi 2 korvataan asiakasperustietojen takana olevalla yhteyshenkilönimellä.

Yhteyshenkilöt –ruudun yhteyshenkilölle nro _

Asiakkaan nimi 2 korvataan asiakasperustietojen takana yhteyshenkilöt välilehdellä olevalla nimellä. Numero tarkoittaa riviä. Jos valintaan laitetaan esim. 2, tulostuu asiakkaan nimeksi yhteyshenkilöt välilehdellä rivillä 2 olevan yhteyshenkilön nimi.

Kaikille yhteyshenkilöille

Tällä valinnalla tulostus tehdään kaikille asiakkaan takana yhteyshenkilöt välilehdellä oleville asiakkaille.

Rajataan henkilöt jolla on lapsia

Tämä valinta toimii vain jos Yhteyshenkilöt-välilehden tiedot on syötetty kohdan Rajataan henkilöt joilla on lapsia mukaisesti. 

Lisärajaukset

Alla olevat lisärajaukset liittyvät Tekson Bonuskeräys-toiminnallisuuteen. Lisärajaukset-valinta on oltava valittuna jotta rajauksien syöttö onnistuu.

Kenttä/valinta

Selitys

Tehnyt ostoksen _ jälkeen

Syötetään päivä, josta alkaen ostoperustainen haku tehdään.

Bonusasiakas _ alkavalla kaudella

Hakee vain asiakkaat jotka ovat tehneet ostoksen rajatun päivämäärän mukaisella alkavalla kaudella.

Käyttämätöntä hyvitystä

Hakee vain asiakkaat joilla on bonustoiminnallisuudesta vielä käyttämätöntä hyvitystä.

Bonusajossa käytetään tämän kauden tietoja _

Valikkoon tulevat kaudet bonusjärjestelmän kausien perusteella. Esim. haetaan vain 1.1.2011 – 30.06.2011 kaudella ostaneiden asiakkaiden käyttämättömät hyvitykset. Tällöin valitaan kausi listalta ja merkataan valinta kohtaan käyttämätöntä hyvitystä.

Ei ole lähetetty laskua _ päivän aikana

Rajaa ne asiakkaat, joille ei ole syötetyn päivän sisällä lähetetty laskua.

Korttistatus on _

Rajaa ne asiakkaat joilla asiakasperustiedoissa haluttu korttistatus

Muutetaan _

Mahdollistaa korttistatuksen muuttamisen toiseksi.

Seuraavat lisärajaukset ovat yleisiä ostokäyttäytymiseen perustuvia rajauksia.

Kenttä/valinta

Selitys

Aikaväli

Rajaa ne asiakkaat jotka ovat ostaneet rajatulla aikavälillä.

X eniten / vähiten ostanutta asiakasta

Voidaan rajata eniten tai vähiten ostaneet asiakkaat (esimerkiksi: 100 eniten ostanutta asiakasta). Vähiten ostaneissa asiakkaissa ei huomioida asiakkaita jotka eivät ole ostaneet ollenkaan.

Ostomyymälä

Voidaan rajata asiakkaat, jotka ovat ostaneet rajatussa myymälässä.

Mallinumero

Rajaa asiakkaat jotka ovat ostaneet jotakin tiettyä mallia

Ryhmät / ryhmärajaustaso

Rajaa asiakkaat jotka ovat ostaneet tuotteita jostakin tietystä ryhmästä. Lisäksi voidaan valita ryhmätaso jota rajaus koskee

Toimittajat

Rajaa asiakkaat jotka ovat ostaneet tietyn toimittajan tuotteita.

Ylittää / alittaa summan

Voidaan rajata vain asiakkaat jotka ovat ostaneet yli tai alle jollakin tietyllä summalla

Käyntikertoja vähintään

Voidaan rajata asiakkaat jotka ovat käyneet enemmän kuin rajaukseen annetun käyntimäärän verran.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.