Skip to main content
Skip table of contents

Lahjakortin mitätöinti ja palautukset

Myydyn lahjakortin mitätöinti

Lahjakortti voidaan mitätöidä saman päivän aikana siinä myymälässä, jossa se on myyty. Voit mitätöidä lahjakortin myyntikuitin kuittien selailun kautta, hakemalla kuitin ja painamalla F7 Mitätöinti. Ohjelma pyytää vahvistuksen mitätöinnille erillisellä ruudulla.

Mitätöintikuitille tulostuu Edellinen saldo sekä Uusi saldo, jossa lahjakortin arvo on 0,00 mitätöinnin jälkeen.

Mitätöinnin jälkeen kyseinen lahjakortti voidaan myydä uudelleen.

Lahjakortille maksetun kuitin mitätöinti

Lahjakortille maksettu kuitti voidaan mitätöidä saman päivän aikana siinä myymälässä, jossa myynti on tehty. Tämä palauttaa lahjakortille saldoa mitätöinnin verran. Voit mitätöidä myyntikuitin jossa lahjakorttia on käytetty maksuvälineenä kuittien selailun kautta, hakemalla kuitin ja painamalla F7 Mitätöinti. Ohjelma pyytää vahvistuksen mitätöinnille erillisellä ruudulla.

Mitätöintikuitille tulostuu Edellinen saldo ja Uusi saldo eli lahjakortin arvo mitätöinnin jälkeen.

Tuotepalautuksesta lahjakortti

Tuotepalautukset voidaan hyvittää ladattavalle lahjakortille. Hyvitys voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

  1. myydään palautettujen tuotteiden myyntiarvoa vastaavalle summalle ladattava lahjakortti, jolloin maksettavaa 0,00 tai

  2. palautetaan negatiivinen loppusumma lahjakortti maksutavalle loppusummaruudulla.

Molemmat tavat käsittelevät ladattavan lahjakortin saldon samalla tavoin, mutta raportointi kassaraportilla on erilainen.

Vaihtoehto 1

Kun tuote on palautettu, myydään palautusta vastaavalle summalle lahjakortti. Maksettavaa 0,00.

Kuitille tulostuu uusi saldo, jossa lahjakortin saldona on tuotepalautuksen hyvitys. Mikäli tuotepalautus hyvitetään lahjakortille, jolla on jo ennestään saldoa, näkyy kuitilla myös edellinen saldo, ja uusi saldo on edellinen saldo + tuotehyvitys.

Vaihtoehto 2

Kun kuitin loppusumma on negatiivinen ja maksuvälineeksi luetaan ladattava lahjakortti, niin ko. lahjakortille ladataan saldoa palautuksen verran.

Kuitille tulostuu uusi saldo, jossa lahjakortin saldona on tuotepalautuksen hyvitys. Mikäli tuotepalautus hyvitetään lahjakortille, jolla on jo ennestään saldoa, näkyy kuitilla myös edellinen saldo, ja uusi saldo on edellinen saldo + tuotehyvitys.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.