Skip to main content
Skip table of contents

Kampanjan/hinnaston rivitiedot

 • Määrittele kampanjan/hinnaston rivitiedoissa Rivityyppi sekä tuote- tai ryhmätaso (jotka voit vaihtoehtoisesti hakea myös listalta).

 • Syötä kampanjahinta Kampanjahinta-kenttään tai prosenttialennuksena Alennus%-kenttään.

 • Rivitiedoissa voit tarvittaessa määrittää myös riviä koskevat lisärajaukset.

Kampanjarivi-ruutu, Tuote-rivityyppi valittuna

 • Rivityyppiä Kaikki käytetään tilanteessa, jossa kampanja määritetään koskemaan kaikkia tuotteita (pois lukien mahdolliset kampanjan lisärajaukset, joita voidaan määrittää sesongin, asiakastyypin ja asiakasluokan perusteella).

 • Tuotejoukko-rivityyppi on käytettävissä, mikäli kyseinen erikseen parametroitava ominaisuus on käytössä.

Mikäli tuotteille tai ryhmille on määritetty käyttöön hintatulosteet, avaa ohjelma automaattisesti kampanjahinnan tallennuksen yhteydessä Hintatulosteet-ruudun. Ruudulla voidaan muuttaa oletuksena tulevia tulostevalintoja ja kappalemääriä. Hintajulisteelle tulostuvia tietoja pääset muuttamaan painamalla Tiedot. Hintatulosteiden aktivointi tapahtuu painamalla Tallenna huolimatta siitä, onko tietoja muutettu. Jos poistut painamalla F10, ei hintatulosteiden tulostus aktivoidu eivätkä laput tällöin tulostu.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F3 Uusi

Perustaa kampanjaan tai hinnastoon uuden rivin.

F4 Tallenna

Tallentaa tehdyt muutokset.

F7 Lista

Tuo esiin listan rivityypin mukaan.

F8 Poista

Poistaa kyseisen rivin kampanjasta tai hinnastosta.

F10 Poistu

Palaa takaisin pääruudulle.

Tärkeimmät kentät

Kenttä

Selitys

Rivityyppi

Rivityyppinä voi olla:

 • Tuote: kampanja tai hinnasto tehdään jollekin tietylle tuotteelle.

 • Tuotekoodi: kampanja tai hinnasto tehdään vain tuotteen tietylle koodille.

 • Toimittaja: kampanja tai hinnasto tehdään tietyn toimittajan tuotteille.

  • Jos valitset toimittajan ja klikkaat Lisärajaus toimittajalle -valintaruudun aktiiviseksi, voit valita lisäksi Pääryhmän, Alaryhmän tai Tuoteryhmän.

 • Pääryhmä, Alaryhmä tai Tuoteryhmä: kampanja tai hinnasto koskee tiettyä ryhmää. Ryhmärajaus voidaan tehdä millä ryhmätasolla tahansa.

 • Kaikki: kampanja tai hinnasto tehdään kaikille tuotteille.

Tuote

Ylläkuvatun rivityypin mukainen numero: tuotenumero, tuotekoodi, tai ryhmänumero.

Voit selata listaa painamalla F7-näppäintä; lista tulostuu sen mukaan, mitä olet valinnut Rivityypiksi.

Nimi

Ohjelma hakee nimen automaattisesti, kun Tuote-kenttään on syötetty tieto. Samalla tulevat myös hintatiedot esiin (vain kun tyyppinä on tuotenumero).

Alennus%

Tuotteen tai ryhmän alennusprosentti.

Kampanjahinta

Tuotteen kampanja- tai hinnastohinta.

Kampanja kate-%

Näyttää kuinka paljon kampanja- tai hinnastohinnalla myytäessä tuotteesta jää katetta.

Pakettityyppi

Ilmoittaa käytettävän paketin tunnuksen. Käytetään yleensä vain kampanjoissa. Katso myös sivu Pakettikampanjat

Muut lisärajaukset

Voit antaa tässä kohdassa lisärajauksia:

 • Sesonki

 • Sesonki + aiemmat sesongit

 • Asiakasryhmä

 • Asiakastyyppi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.