Skip to main content
Skip table of contents

Myyjäraportti

Myyjäraportti tulostaa myyjien myynnit erilaisine tunnuslukuineen. Raportti voidaan tulostaa esikatseluun, kirjoittimelle tai tiedostoon. Myyjäraportin tiedot haetaan tilastosta.

Myyjäraportti-ruutu

Myyjäraportilla on oletuksena valittuna edellinen päivä, kaikki myyjät ja kaikki myymälät. Raportin voi ottaa halutulta ajalta, ja käytössä on myös vertailuarvojen tulostus annetulta vertailujaksolta, oletuksena vertailujaksoon tarjotaan raportin rajauksesta vuoden takaista rajausta.

Voit valita valintaruudun avulla, tulostetaanko raportti verollisena vai verottomana. Jos raportti otetaan verollisena, ja raportointijaksolla on verotonta myyntiä, verottoman myynnin osuus näkyy raportilla erillisenä.

Veroton/verollinen raportointi tulee käyttöön Tekson versio 7.0:n päivityksessä. Tätä aiempien päivien veroton/verollinen raportointia tulostettaessa tulee ilmoitus:

Saat tämän raportin verottomana/verollisena alkaen pp.kk.vvvv.

Jos haluat sen aiemmalta ajalta, ota yhteys asiakastukeen.

Raporttien ajaminen aiemmalta ajalta on Solteqin tarjoama maksullinen lisäpalvelu.

Myyjäraportin sisällöstä:

  • Palautus-kohdan luku ei sisällä kuitin suoramitätöinnin tai rivimitätöinnin kautta tehtyjä miinuskorjauksia myynnistä, luvussa näkyvät vain palautuksina tehtyjen miinusrivien summat.

  • Kate-summa on todellinen ostohinnan ja alennuksilla korjatun myyntihinnan erotus = myyntikate.

  • Keskiostos on myyjän kuiteittain tehtyjen kauppojen keskiarvo.

  • Teholuku € (myyjätunti/euro) -sarakkeen seuranta edellyttää sitä, että myyntiohjelmaan kirjauduttaessa myyjät kirjaavat itselleen työajan. Vaihtoehtoisesti myyjätuntien kirjaus voidaan tehdä jälkikäteen Myyjätuntien kirjaus-toiminnolla. Jos käytössä on työajanseuranta, myyjät kirjaavat sisään ja uloskirjaukset kassalla ja tarvittavat korjaukset kirjataan työajanseurannassa.

  • Teholuku / asiak.lkm (asiakaslukumäärä/tunti) -sarakkeen seuranta edellyttää sitä, että myyntiohjelmaan kirjauduttaessa myyjät kirjaavat itselleen työajan. Vaihtoehtoisesti myyjätuntien kirjaus voidaan tehdä jälkikäteen Myyjätuntien kirjaus-toiminnolla. Jos käytössä on työajanseuranta, myyjät kirjaavat sisään ja uloskirjaukset kassalla ja tarvittavat korjaukset kirjataan työajanseurannassa.

Valinnat

Valinta

Selitys

Tulostus

Valinnalla määritetään tulostetaanko raportti suoraan kirjoittimelle vai esikatseluun, josta raportin voi tallentaa pdf-muotoiseksi tai tulostaa kirjoittimelle. Tiedostoon valinta tulostaa raportin tekstimuotoisena tiedostona Raportit -hakemistoon, ohjelma ilmoittaa ruudun alareunassa millä nimellä raportti on tallennettu.

Rajaukset

Suoritetaan halutulle aika-, myyjävälille ja myymälävälille. Myymälät rajauksen oikealla puolella oleva + painike avaa ruudun, jossa voi määrittää poikkeavan myymälärajauksen (vertailua käytettäessä voi rajata esim. lopettaneen mlän tiedot raportoinnista pois). Kun poikkeava myymälärajaus on valittuna, raporttiruudulla ei näy myymälärajausta. Poikkeavaa myymälärajausta ei toistaiseksi ole tallennettavissa valmiille raporttipohjille, mutta viimeisin rajaus jää muistiin ja rajauksen voi hakea + kautta otettavalle raportille.

Vertailujakso

Valittaessa näkyy raportin lopussa vertailu valittuun kauteen.

Ryhmittely

Asettaa myyjät myymäläjärjestykseen tai näyttää myyjänumerojärjestyksessä heidän myymänsä tuoteryhmät.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Tulosta

Aloittaa raportin tulostamisen

F5 Tallennus

Voit tallentaa raporttipohjan.

F6 Tallennetut

Tuo esiin ruudun, josta voit hakea ruudulle aiemmin tallennetun raporttipohjan

F7 Lista

Listalta voi hakea Myyjät ja Myymälät kun kursori on ko. sarakkeissa.

  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.