Skip to main content
Skip table of contents

Aliarvostusajo tuotteittain

Toiminnolla syötetään yksittäisten tuotteiden aliarvostus.

Aliarvostus tuotteittain.png

Aliarvostus tuotteittain -ruutu

Oletuksena näkyviin tulee inventointiaikojen mukainen kohdistuspäivä. Myymälä- ja tuotetietojen syötön jälkeen näyttöön tulee ko. tuotteen kohdistuspäivän varasto kappaleina ja euroina sekä mahdollinen aiemmin syötetty aliarvostus. Kursorin ollessa Tuotenro -kentässä saat tuotelistan näkyviin painamalla F7 Lista.

Kun tuotteen tiedot ovat ruudulla näkyvissä, syötä aliarvostusprosentti, aliarvostettava kappalemäärä sekä seliteteksti (syy, minkä takia tuote aliarvostetaan, enintään 20 merkkiä). Tallenna aliarvostus panamalla F8 Päivitä, jolloin ruudulle tulee näkyviin aliarvostus sekä varaston loppuarvo aliarvostuksen jälkeen.

Mikäli Aliarvostus päivitetään varaston arvoon -toiminto on käytössä, ohjelma antaa erillisen ilmoituksen siitä, että aliarvostusajo on tilattu Cloud-palvelimelta, ja antaa myös ilmoituksen päivityksestä varaston arvoon.

Aliarvostus ilmoitus.png

Imoitus aliarvostusajon tilaamisesta Cloud-palvelimelta

Aliarvostusajo suoritettu.png

Ilmoitus aliarvostusajon suorittamisesta

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.