Skip to main content
Skip table of contents

Asiakasryhmät

Asiakasryhmät-toiminnon avulla voit luokitella asiakkaita eri ryhmiin.

Asiakasryhmät-ruutu

Asiakashinnastoja on mahdollista tehdä ryhmäkohtaisesti, ja asiakasryhmien avulla voidaan myös rajata erilaisia raportteja. Ohjelma käyttää ensisijaisesti asiakkaalle annettua hintaryhmää ja hinnastoa ja mikäli näitä ei ole annettu käytetään asiakasryhmän tietoja. Jos asiakkaalle tai asiakasryhmälle on annettu sekä hintaryhmä että hinnasto, ohjelma antaa halvimman niistä löytyvän hinnan.

Kentät

Kenttä

Selitys

Tunnus

Asiakasryhmän yksilöivä tunnus. Asiakastiedoissa tämä tunnus määritellään Asiakasryhmä-kenttään.

Nimi

Asiakasryhmän nimi.

Lisätiedot

Informatiivinen kenttä, joka voi sisältää lisätietoa asiakasryhmästä.

Hintaryhmä

Jos tukkuhinnat ovat käytössä, määritellään kenttään sen tukkuhintaryhmän numero, jonka mukaiset hinnat asiakasryhmään kuuluville asiakkaille on voimassa.

Teksoon integroidussa WooCommerce-verkkokaupassa on mahdollista myös käyttää hintaryhmiä. Asiakkaan ja asiakasryhmän tietojen tulee tällöin olla perustettuina Teksoon, ja asiakkaan pitää olla tunnistautunut verkkokaupassa.

Hinnasto

Hinnaston numero, jonka mukaiset hinnat asiakasryhmään kuuluville asiakkaille on voimassa.

Hinnasto-painikkeella voit avata Hinnasto-toiminnon.

Teksoon integroidussa WooCommerce-verkkokaupassa on mahdollista myös käyttää asiakasryhmäkohtaisia hinnastoja. Asiakkaan ja asiakasryhmän tietojen tulee tällöin olla perustettuina Teksoon, ja asiakkaan pitää olla tunnistautunut verkkokaupassa.

Voimassa

Hinnaston kenttään annetun hinnaston voimassaoloaika.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F3 Uusi

Lisää uuden asiakasryhmän.

F4 Tallenna

Tallentaa muutokset.

F5 / F6

Edellinen/seuraava asiakasryhmä.

F7 Lista

Tuo esiin listan olemassa olevista asiakasryhmistä.

F8 Poista

Poistaa asiakasryhmän.

F9 Tulosta

Tulostaa asiakasryhmät.

F11 Lista

Tuo esiin listan hinnastoista.

F10 Poistu

Palaa perustietojen alkuvalikkoon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.