Skip to main content
Skip table of contents

Myymälät

Myymälät-toiminnolla ylläpidetään järjestelmässä mukana olevien myymälöiden tietoja. Vähintään yksi myymälä on perustettava järjestelmään.

Fyysisesti erillään olevat myymälät perustetaan yleensä omalle numerolleen. Tiedot määritellään Solteqin toimesta asennuksen yhteydessä.

Myymälät-ruutu

Kentät

Kenttä

Selitys

Myymälänumero

Annetaan yleensä juoksevana numerona. Päämyymälä on tavallisesti 1.

Myymälänimi

Kirjoitetaan osoitetietoineen.

Liikenumero

Yleensä aina 1.

Pankkitiedot

Ostopaikka, liiketunnus ja maksupankki vaikuttavat maksukorttien lähetykseen.

Kuittinro

Tapahtumanro

Lähetenro

Laskureita jotka osoittavat, mikä numero on seuraavana vuorossa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.