Skip to main content
Skip table of contents

Varastokysely-ruutu

Varastokysely-ruudulla näet tuotteen varastotilanteen ja tulo- ja myyntihistorian.

Mikäli osto- ja myyntitilaukset ovat käytössä, käytössä ovat myös Tilattu- sekä Varattu-kentät, jotka sisältävät koonnin ostotilaukselle tilatuista toimittamattomista kappaleista ja myyntitilauksella varatuista kappaleista.

Varastokyselyn yläosassa näkyvät tuotteen tiedot. Keskiosassa näkyvät varastotiedot, jotka muodostuvat tulokappaleista, myyntikappaleista, varastossa sillä hetkellä olevista kappaleista, ostotilauksissa olevista kappaleista sekä myyntitilauksen toimittamattomista kappaleista.

Varastokysely-ruutu (ei koko- ja värilajitelmaa)

  • Varastokyselyn Tulo- ja Myyntikappaleet ovat koko historian ajalta ja varastokappaleissa näkyy sen hetkinen varasto. Jos siis järjestelmällä on suoritettu inventointia, eivät varastokappaleet muodostu suoraan kaavalla Tulo - Myynti = Varasto.

  • Tilattu-tieto ilmoittaa montako kappaletta tuotetta on sellaisissa ostotilauksissa, joita ei vielä ole toimitettu.

  • Varattu-tieto ilmoittaa montako kappaletta tuotetta on sellaisissa myyntitilauksissa, joita ei vielä ole toimitettu.

  • Matkalla-tieto ilmoittaa tuotteiden olevan matkalla.

Jos kyseessä on monimyymäläympäristö, näkyvät myymälät vasemmassa reunassa myymälänumerojärjestyksessä. Mikäli kaikki myymälät eivät mahdu ruudulle, niitä voidaan selata ruudun sivussa olevalla liukunäppäimellä.

Voit käynnistää kyselyn samalta ruudulta myös uudestaan syöttämällä Tuote / koodi- tai Malli / koodi -kenttään halutun tuotteen/mallinumeron ja painamalla Enter. Vaihtoehtoisesti voit syöttää tähän kenttään myös koodin, ja painaa +Koodikysely-painiketta. Myös malli/tuotelista ja koodilista ovat käytettävissä.

Kentät

Kenttä

Selitys

Tulo-pvm

 Näyttää päivän, jolloin tuotetta on viimeksi tuloutettu varastoon.

Tullut 1. kerran

Näyttää päivän, jolloin tuotetta on tuloutettu ensimmäisen kerran.

Ostohinta

Näyttää tuotteen ostohinnan.

Myyntihinta

Näyttää tuotteen myyntihinnan.

Keskiostohinta

Tuotteen keskimääräinen ostohinta. Jos tuotetta on tuloutettu useammalla ostohinnalla, laskee ohjelma keskiostohinnan jakamalla varastonarvon varastokappaleilla.

Kampanjahinta

Tuotteen voimassaoleva kampanjahinta.

Tukkuhinnat

Tuotteen eri tukkuhintaportaat ovat näkyvissä, mikäli tukkuhinnat on määritelty tuotteelle.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Summatiedot

Tuo esille tuotteen Varastosaldot-ruudun, jossa näkyy varastotiedot kyseisestä tuotteesta kaikkien myymälöiden osalta yhteensä.

F4 Varastopäiväkirja

Avaa tuotteen Varastopäiväkirjan.

F5

Tuo ruudulle edellisen tuotteen.

F6

Tuo ruudulle seuraavan tuotteen tai värilajitelmia käytettäessä tuotteen seuraavan värin.

F7 Lista

Tuo esiin tuote- tai mallilistan.

F8 Koodilista

Tuo esiin koodilistan.

F9 Varastosiirto

Avaa Varastosiirto-ruudun.

F10 Poistu

Palaa edelliseen ruutuun.

+ Koodikysely 

Käynnistää varastokyselyn uudestaan käsitellen kenttään syötetyn numerosarjan koodina

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.