Skip to main content
Skip table of contents

Siirtokäskyt

Asennuksen yhteydessä määritellään aktiivisiksi ne palvelut, joista pankin kanssa on sopimus. Siirtokäskyt ovat pankkeihin tehtävien yhteyksien kannalta välttämättömiä.

Käyttäjä ei saa tehdä tietoihin muutoksia.

image-20240319-140413.png

Esimerkkikonfiguraatio

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.