Skip to main content
Skip table of contents

Lahjakorttitapahtumien raportointi

Lahjakorttitapahtumat kassaraportilla

Kassaraportilla myydyt lahjakortit eritellään maksutavoittain kohdassa Lahjakorttimyynti.

Esimerkki kassaraportista

Lahjakortin käyttö ja tuotepalautus lahjakortille (vaihtoehto 2) summataan puolestaan Myynti yhteensä-erittelyyn Lahjakortti-maksutavalla.

Tuotepalautus lahjakortille -vaihtoehdon 2 vaikutus Lahjakortti-maksutavalle on negatiivinen

Lahjakorttiseurannan raportointi

Lahjakorttiseuranta löytyy Teksosta valikosta F5 Muut toiminnot / 5. Lahjakorttiseuranta.

Lahjakorttiseurannalla seurataan myytyjä lahjakortteja ja niillä tehtyjä ostoja sekä hyvityskuitteja.

Lahjakorttiseurannan kautta voidaan tarkistaa helposti yksittäisen lahjakortin tilanne; ruudulta nähdään tarkasteluhetken saldo sekä myyty viimeksi ja käytetty viimeksi tiedot. Lahjakorttien ja hyvityskuittien tiedot päivittyvät lahjakorttiseurantaan heti. Offline-tilasta tiedot päivittyvät kun kassa jo jälleen yhteydessä verkkoon ja palvelimella on tehty tapahtumapäivitys.

image-20230331-104220.png

Lahjakorttiseuranta-ruutu

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Poista

Toiminnolla voit merkitä ruudulle käsittelyyn haetun lahjakortin/hyvityskuitin poistettavaksi lahjakorttiseurannasta. Poistolle on annettava aina tällöin myös selite.

Poistettua lahjakorttia ei voi käyttää eikä sille voi myydä saldoa, mutta se löytyy lahjakorttirekisteristä. Lahjakorttiseurannan raportoinnissa voidaan raportoida myös poistetut lahjakortit.

Lahjakorteille on mahdollista määrittää Solteqin toimesta lahjakorttien voimassaoloaika kuukausina, jolloin lahjakorttien tila päivittyy automaattisesti käytöstä poistuneeksi niiden voimassaoloajan umpeuduttua.

F5 ja F6

Painikkeilla voit selata rekisteristä löytyviä lahjakortteja.

F7 Lista

Antaa listan kaikista myydyistä lahjakorteista ja annetuista hyvityskuiteista.

F9 Tulosta

Voit raportoida lahjakortteja ja hyvityskuitteja monipuolisesti tällä toiminnolla.

 • Raportille tulostuvat lahjakortit ja hyvityskuitit on mahdollista rajata myyntipäivän, käyttöpäivän tai poistopäivän mukaan.

 • Vain avoimet -valinnan avulla raportille tulostuu kaikki avoinna olevat lahjakortit ja hyvityskuitit muiden rajausten mukaan (Myyntipvm, Myymälät ja Käyttöpvm). Rajausta käytettäessä Myyntipvm:ksi on annettava tarpeeksi pitkä aikaväli, jotta kaikki avoimet tulevat mukaan. Avoin saldo on aina aikajakson loppupäivän mukainen tilanne.

 • Poistetut-valinnalla voit raportoida lahjakorttiseurannasta poistetut lahjakortit antamallasi Poistopvm-rajauksella.

 • Tiedostoon-valinnalla voidaan tulostaa tilattavia lahjakorttinumeroita (lahjakorttien viivakoodit) haluttu määrä tiedostoon esimerkiksi lahjakorttitoimittajalle lähetettäväksi sähköisessä muodossa.

  • Tulostus tapahtuu lahjakorttiseurannan Tulostuslaite: Tiedostoon ja Tulostetaan: Viivakoodit -valinnoilla, jonka jälkeen ohjelma kysyy tulostettavien korttien määrän.

  • Luodun tiedoston voi lähettää sähköpostilla toimittajalle joka tekee kortit tämän perusteella.

  • Ohjelma pitää yllä jo tulostetut lahjakorttinumerot.

  • Toiminto on mahdollinen kun Tekson ladattava lahjakorttitoiminto on käytössä, ja toiminto on erikseen parametroitava käyttöön. Halutessasi tämän piirteen käyttöön, ota yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Lahjakorttitulostus-ruutu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.