Skip to main content
Skip table of contents

Myyntitilauksen tekstirivi

Myyntitilauksen Tekstirivi-ruudulla voit lisätä vapaamuotoisia tekstejä myyntitilaukselle.

Voit antaa tekstejä jokaiselle myyntitilauksen riville erikseen valitsemalla myyntitilauksen rivitietoruudulla tietyn rivin ja painamalla F8 Teksti, jolloin Tekstirivi-ruutu avautuu. Ruudulla voit syöttää tarvittaessa useita tekstirivejä (yhden rivin maksimipituus on 79 merkkiä) jokaiselle myyntitilauksen riville.

Voit myös halutessasi tallentaa tekstin myyntitilauksen alkuun otsikoksi painamalla F6 Tallenna otsikoksi.

Tekstirivi-ruutu

Voit muokata olemassa olevaa tekstiriviä kaksoisklikkaamalla sitä tai valitsemalla rivin ja painamalla sitten F8 Teksti.

Tekstirivistä näytetään 40 merkkiä myyntitilauksen otsikossa tai riveillä; mikäli teksti on sitä pidempi, tekstin lopussa näkyy kolme pistettä. Kun asetat hiiren kursorin tällaisen tekstin kohdalle, näet koko tekstin erillisellä vihjetekstiruudulla.

Myyntitilauksen rivitiedot, jossa vihjeteksti näkyvissä

Myyntitilauksen tulosteisiin tekstit tulostuvat kokonaisuudessaan. Kassakuitissa yli 40 merkkiä pitkä tekstirivi tulostuu usealle riville.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.