Skip to main content
Skip table of contents

Tax free -palautus kassaraportilla

Tax free -palautukset näkyvät kassaraportilla kohdassa Suoritukset, merkittynä tekstillä Taxfree-palautus.  

Esimerkki Tekson kassaraportista


Esimerkki kassan kassaraportista


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.