Skip to main content
Skip table of contents

Laskujen maksu

Laskujen maksu -toiminnolla kuitataan laskut maksetuksi ja muodostetaan niistä pankkiin lähetettävät LMP-aineistot.

Laskujen maksu -ruutu

  • Maksajan tilinumero -kentässä näkyy se pankkitilin numero, jolta laskut maksetaan. Tarvittaessa voit muuttaa tiedon F5 Tilinro -painikkeella.

  • Maksupäivä -kenttään tulee oletuksena kuluva päivä. Kenttään voidaan muuttaa haluttu maksupäivä, jos erät halutaan lähettää pankkiin etukäteen (esimerkiksi loman vuoksi). Kunkin maksupäivän erät täytyy muodostaa erikseen.

Voit muodostaa maksuehdotuksen kahdella tavalla:

  • Valitse F7 Toimittajalista -painikkeella haluamasi toimittaja, jolloin laskujen maksuun saadaan näkyviin vain kyseisen toimittajan maksettavat laskut maksupäivän mukaan järjestettynä.

  • Painamalla F9 Tee ehdotus saat näkyviin kaikkien toimittajien laskut maksupäivän mukaan järjestettynä.

Kun laskujen maksujärjestys on valittu, tulee näkyviin lista maksettavaksi valittavista laskuista. Valitse F8 Hyväksy -painikkeella maksettavat laskut; tarvittaessa voit peruuttaa valinnan painamalla F9 Peruuta.

Lista maksatukseen valittavista laskuista

Mikäli jostakin laskusta puuttuu viite, ohjelma antaa tästä ilmoituksen erillisellä ruudulla; syötä tarvittava tieto Viesti-kentään ja paina ✓ Hyväksy.

Ilmoitus puuttuvasta laskun viitteestä

Laskun maksun voi avata vain yhdellä työasemalla kerrallaan. Jos laskun maksu on jo auki jo jollakin työasemalla, näkyviin tulee alla oleva virheilmoitus.

Virheilmoitus, kun samaa laskua yritetään valita maksettavaksi useammalla kuin yhdellä työasemalla

Kun kaikki maksettavat laskut on valittu, voit poistua ruudulta F10 Poistu -painikkeella. Tällöin avautuu erillinen ruutu, jossa näkyy erän nimi sekä kokonaissumma. Erän nimi ja summa on hyvä kirjoittaa muistiin, sillä niitä voidaan tarvita myöhemmin, mikäli erää täytyy käsitellä myöhemmin. Saat tiedot sekä listauksen erään sisältyvistä laskuista myös paperille F9 Tulosta -painikkeen kautta.

LXM-tiedoston luonti -ruutu

Voit käynnistää samalta ruudulta pankkiyhteyden saman tien F2 Pankkiyhteys -painikkeella.

Ohjelma pyytää vielä varmistuksen yhteydenotosta.

Pankkiyhteyden varmistusruutu

Kun painat Kyllä, tulee näkyviin erillinen ilmoitus yhteydenotosta Cloud-palvelimeen. Voit poistua ruudulta painamalla Poistu.

Ilmoitus yhteydenotosta Cloud-palvelimeen

Kun otat pankkiyhteyden, tarkista vielä yhteysraportilta tai aineistoluettelosta että yhteys onnistui, ja että pankki vastaanotti lähetetyn erän.

Erän poisto

Mikäli vanhan erän kaikki laskut täytyy saada uudestaan avoimiksi ja valittua uudestaan maksuun, voit poistaa erän F8 Erän poisto -painikkeella. Toiminto kysyy päivämäärää, jolloin erä on muodostettu sekä kyseisen erän numeroa. Painamalla F4 Poista erä kyseisessä erässä olevat laskut tulevat uudestaan avoimiksi, ja erään aiemmin kohdistuneille suorituksille tehdään vastakkaiset tapahtumat uusilla tositenumeroilla.

Erän poisto ei automaattisesti poista pankkiohjelman lähtevistä eristä alkuperäistä erää; tämä tulee poistaa manuaalisesti.

Jos erä on jo lähetetty pankkiin, erän poistolla avattuja laskuja ei saa uudelleen lähettää pankkiin vaan suoritukset on kirjattava manuaalisesti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.