Skip to main content
Skip table of contents

Myyntitilaukset

Myyntitilaukset-valikko

Tekson Myyntitilaustoiminnolla tehdään asiakkaille tarjouksia ja myyntitilauksia. Ennakkoon tehty myyntitilaus voidaan heti tilauksen tallennuksen jälkeen kirjata laskutusmyynniksi tekemällä sille toimitus. Myyntitilaus voidaan toimittaa helposti joko kokonaan tai rivitietojen kautta rivikohtaisesti osissa. Myös kassamyynnissä voidaan kirjata myyntitilauksen toimitus hakemalla asiakkaalle kirjatuista tilauksista tilauksen rivit myyntiin.

Seuraavaksi ohjeessa käydään läpi uuden myyntitilauksen syöttämisen vaiheet tiivistetysti; tarkemmat selitykset myyntitilauksen kenttien merkityksistä löytyvät sivuilta Uuden myyntitilauksen tai tarjouksen tekeminen sekä Myyntitilaus väri- ja kokolajitelmalla

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.