Skip to main content
Skip table of contents

Reklamaation siirto toimittajalle

Kassalla tehdyistä reklamaatioista saadaan toimittajakohtaisesti raportti, jolla tietyllä aikavälillä kertyneet reklamaatiot voidaan palauttaa kerralla toimittajalle (valinta Asiakasreklamaatiot). Oletusrajauksena on ko. myymälä. Jos asiakaspalautuksen siirto toimittajalle tehdään keskitetysti pääpaikalla, tulee rajauksiin ottaa mukaan halutut myymälät. Raporttiin tulostuu palautettujen tuotteiden tiedot, palautuspäivä sekä kassaohjelmassa kirjattu selite.

Reklamaatiot-ruutu

Esimerkki reklamaatioraportista


Raportin tulostuksen jälkeen ohjelma, kysyy tehdäänkö näistä reklamaatioista palautus toimittajalle.

  • Jos painat Kyllä-painiketta, vähentää ohjelma reklamaation kyseisen tuotteen tulokappaleista sen myymälän osalta, jossa asiakasreklamaatio on vastaanotettu.

  • Jos palautusta toimittajalle ei vielä tässä vaiheessa haluta tehdä, paina Ei-painiketta. Ohjelma ehdottaa palautusta uudestaan, kun raportti seuraavan kerran tulostetaan samoilla rajauksilla.

    Palautukset toimittajalle -sisältövalinnalla voidaan raportoida toimittajalle palautetuiksi merkatut reklamaatiot.

Esimerkki reklamaatioraportista, jossa palautukset toimittajalle


Kaikista toimittajille tehdyistä palautuksista muodostuu varastotapahtumakuitti, joka näkyy varaston tapahtumaselailussa. (Varasto / Tapahtumaselailu).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.