Skip to main content
Skip table of contents

Mallit

Mallin tuotetiedot löytyvät Teksossa kohdasta Perustiedot → Mallit. Mallin perustietoja voidaan ylläpitää perustietojen kautta; esimerkiksi mallin sesonkitieto voidaan vaihtaa tarvittaessa kuluvalle sesongille.

Mallien tiedot päivittyvät automaattisesti ostotilausten ja varastoontulojen yhteydessä, joten malleja ei perusteta tätä kautta.

Mallit-ruutu, jossa malli haettuna

Tärkeimmät kentät ja mallia koskevat lisävalinnat

Kenttä

Selitys

Mallinumero

Mallille itse annettu tai toimittajan antama numero. Kenttä voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia, maksimissaan 18 merkkiä ja kirjainkokona isot kirjaimet.

Mallinumero on pakollinen tieto.

Nimi

Mallin nimi, joka tulostuu mm. kuittiin ja raportteihin. Kenttä voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia, maksimissaan 40 merkkiä. Tuotenimen avulla voi myös hakea tuotteita, joten kannattaa merkitä nimi mahdollisimman tarkasti.

Tuotteen nimi on pakollinen tieto.

Ryhmä

Tuoteryhmän numero, johon kyseinen malli kuuluu.

Tuoteryhmä on pakollinen tieto.

Toimittaja

Tavarantoimittajan numero, jolta kyseinen malli tilataan.

Toimittaja on pakollinen tieto. 

Nimi2

Mallinimeä täydentävä osa. Tieto ei tulostu raportteihin.

Toim. mallinro

Toimittajan mallinumero. Mikäli mallinumeroinnissa käytetään omaa numerointia, voidaan kenttään halutessa syöttää toimittajan mallinumero. Tieto tulostuu ostotilaustulosteisiin.

Laatu

Voidaan haluttaessa antaa. Tieto on lähinnä informatiivinen eikä tulostu raportteihin tai kuitille.

Kokolajitelma

Mallin kokolajitelmatunnus.

Osasto

Yrityksen käyttämä osasto tai tuotemerkki, johon malli kuuluu.

Ostaja

Numero kannattaa antaa aina, kun halutaan seurata myyntejä/ostoja ostajittain.

Myyntitili

Valintaruutu on valittuna, mikäli tuote on myyntitilissä. Myyntitilitoiminto on maksullinen lisäpiirre ja siitä on erillinen ohje.

Varastopaikka

Tarkoittaa mallin fyysistä varastopaikkaa, eli missä se varastossa sijaitsee (maksimipituus 10 merkkiä). Tieto näkyy esimerkiksi varastokyselyssä ja tulostuu esimerkiksi hintalapulle, keräilylähetteelle ja täydennysraportille. Hintatulosteet ja inventointialusta voidaan järjestää varastopaikoittain. Varastopaikkatiedot ovat myymäläkohtaisia, eivätkä siirry myymälöiden välillä. Hintatulosteet ja inventointialusta voidaan järjestää varastopaikoittain.

Varastopaikka 2

Mallin 2. varastopaikka-tieto (maksimipituus 10 merkkiä).

Yksikkö

Tuotteen myynti- ja varastointiyksikkö.

Myyntitilinumero

Kenttä ei ole käytössä.

Tuote luokka

Kenttä ei ole käytössä.

Pakkaustapa

Kenttä ei ole käytössä.

Takuuaika

Kenttään määritetään takuuaika kuukausina, esimerkiksi 12 kk. Mikäli kenttään on määritetty arvo, tulostuu Windows-kassalla myytäessä normaalin kuitin lisäksi erillinen takuukuitti.

Kuitin lisätieto

Kentässä oleva tieto tulostuu kuitille tuotenumeron alapuolelle.

Kuvaus

Informatiivinen tieto; tulostettavissa ostotilaustulosteisiin.

Paino

Tuotteen paino. Informatiivinen tieto.

CN-nimike

Mallin tullinumero (= tavaranimike/CN-nimike, 8 merkkiä), tietoa hyödynnetään tullin Intrastat -tilastoinnissa. Tieto voidaan antaa myös ostotilauksella ja varastoontulossa.

Alkup.maa

Mallin alkuperämaa (2 merkkiä), tietoa hyödynnetään tullin Intrastat-tilastoinnissa. Tieto voidaan antaa myös ostotilauksella ja varastoontulossa.

Hintatulosteet

Painikkeen takana määritetään tulostettavat hintatulosteet. Katso myös kohta Hintatulosteet jossa toiminto on ohjeistettu tarkemmin.

Tullut 1. kerran

Näyttää, milloin mallille on ensimmäisen kerran suoritettu varastoon tulo.

Tullut viimeksi

Näyttää, milloin mallia on tullut viimeksi.

Poistuva

Kenttä ei ole käytössä.

Sesonki

Osoittaa mallin sesongin. Raportointia voidaan suorittaa myös pelkästään sesongin mukaan, jolloin saadaan tulosteet puhtaasti halutun sesongin malleja koskien.

Syötä aina kukin sesonki samalla tavoin esim. K/2023 (ei välillä K/23 tai K-23), jolloin varmistat, että kyseisen sesongin kaikki mallit tulevat raportteihin. Myös inventoinnin aliarvostus voidaan tehdä sesonkitietoa hyödyntäen, kun käytetään sesonkitunnusta muodossa K/2023 ja S/2023.

Ostohinta

Tuotteen sisäänostohinta. Ostohinta on verollinen, mikäli erikseen ei ole muuta määritelty.

Myyntihinta

Tuotteen ulosmyyntihinta. Myyntihinta on verollinen, mikäli erikseen ei ole muuta määritelty.

Alv-luokka

Tuotteen alv-luokka. Luokat määritellään parametreissa Solteqin toimesta käyttöönoton yhteydessä. Uusia tuotteita perustettaessa tieto tulee oletuksena ryhmän mukaan, mikäli tuoteryhmätiedoissa alv-luokat on määritetty ryhmittäin. 

Hinnoittelu

Ostohinnoittelu, määrittelee kuinka tuotteen hinnoittelu halutaan toteuttaa:

  • Keskihinta = myyntikateprosentti lasketaan myyntihinnan ja tuotteen keskihinnan välisestä erotuksesta. Keskihinta on mallin varastossa olevien kappaleiden arvo jaettuna varastokappaleina. Keskihintaa käytetään myös varaston arvon laskemiseen. Tuotteet hinnoitellaan aina samalla koodilla, vaikka ostohinta muuttuisikin. Tämä on yleisin käytössä oleva hinnoittelutapa.

  • Normaali = myyntikateprosentti lasketaan suoraan myyntihinnan ja syötetyn ostohinnan välisestä erotuksesta. Tällöin jokaisessa tulevassa tavaraerässä ostohinnan muuttuessa tehdään tuotteelle eri koodit kuin edellisissä erissä tulleille.

  • Kateprosentti = tuotetta myytäessä ei ole tiedossa varsinaista myynti- ja ostohintaa. Kateprosentti on kiinteä, ostohintakenttään syötetty prosentti. Mikäli hinnoittelutapana on kateprosentti, täytyy mallilla olla valinta Ei varastoseurantaa-kohdassa Katso lisätietoja sivulta Kateprosenttituotteet.

Valinta

Selitys

Vastuullinen tuote

Ilmoittaa, onko kyseessä vastuullinen tuote; tätä tietoa ei ole mahdollista muuttaa.

Toiminto on erikseen parametroitava maksullinen lisäpiirre, ja Tekson lisäksi toiminnallisuus edellyttää SQ Connector- ja Solteq PIM Lite -järjestelmien käyttöön ottamista. Ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen.

Ei kerrytä bonusta

Toiminnolla on merkitystä vain bonusjärjestelmässä, jossa tuote voidaan merkitä siten ettei sen myynti kerrytä bonusostoja.

Ei varastoseurantaa

Mallin varasto ei muutu myytäessä tai tuloutettaessa. Käytetään mm. kateprosenttituotteissa.

Palautustuote

Malli näkyy kassaohjelmassa palautuksena, kun sitä myydään. Käytetään mm. pullopanttikäsittelyssä.

Ei alennusta

Mallille ei voi antaa alennusta kassamyynnissä, laskun syötössä tai myyntitilauksessa. Kampanja- ja tukkuhintoja voi lisätä mallille.

Ei myyntiä

Malli ei ole myytävä tuote. Kassa antaa herjan, jos mallia yritetään myydä kassalla.

Hinnan tarkistus

Kassamyynnissä ohjelma pyytää tarkistamaan mallin hinnan ennen rivin hyväksymistä.

Verkkokauppatuote

Aktiivisena vain kun käytössä on Teksoon integroitu verkkokauppa. Merkitään malleille, joiden tiedot ja saldot siirtyvät Teksosta verkkokauppaan.

Negatiivinen

Malli on kassaohjelmassa myytäessä negatiivinen. Voidaan hyödyntää esimerkiksi etusetelituotteessa, jonka halutaan vähentävän kuitin loppusummaa ja jota voidaan raportoida myyntiraporteilla.

Poistettava

Poistettavaksi merkatut tuotteet voidaan poistaa levytilan hallinnalla ja poistettaviksi merkityistä tuotteista saadaan listaus tuotetietojen Tulosta-toiminnon kautta.

Passiivinen

Passiivinen-valinta tehdään mallille, joka halutaan säilyttää raportoinnin vuoksi tuoterekisterissä, mutta jota ei enää myydä. Jos malli merkitään passiiviseksi, kyseinen malli ei tule näkyviin tuotelistalle eikä varastokyselyn selailuun, mutta sen saa haettua esim. perustiedoissa ruudulle antamalla mallinumerokenttään mallinumerotiedon. Jos passiiviseksi merkittyä mallia yritetään myydä kassaohjelmassa, ilmoittaa ohjelma ettei kyseessä ole myytävä tuote. Passiiviselle tuotteelle ei myöskään pysty kirjaamaan osto- tai varastotapahtumia eikä sitä voi lisätä kampanjaan/hinnastoon. Passiivisista tuotteista voidaan tulostaa listaus tuotetietojen Tulosta-toiminnon kautta.

Toimittajan väri

Aktiivinen vain jos toimittajan väri piirre on käytössä. Valinta tulee automaattisesti malleille, joille on annettu toimittajan väritieto. Mikäli haluat poistaa mallilta toimittajan väritiedon, voit poistaa valinnan.

Info näytetään

Mallin selitepainike näytetään punaisena myyntiohjelmissa. Kassan myyntirivillä näytetään myyjälle punaisella TUOTEINFO-teksti silloin. kun myydään mallia, jolle on annettu selitetietoa, ja jonka Info näytetään -valinta on aktiivinen. Kassalla mallin selitteen saa näkyviin painamalla Home-painiketta.

Välilehdet

Malli

Malli-välilehdellä nähdään mallin perustiedot. Voit siirtyä Malli-välilehdelle voidaan pikavalinnalla Alt + m.

Varasto

Varasto-välilehdellä nähdään mallin varastoon tulot, myynnit, varastokappaleet sekä tilatut ja varatut kappaleet myymälöittäin. Voit siirtyä Varasto-välilehdelle pikavalinnalla Alt + v.

Myynti

Myynti-välilehdellä nähdään mallin myyntihistoria kuukausittain. Näkymään voidaan valita myymälät yksitellen tai kaikki yhteensä. Lisäksi myyntejä voidaan selata vuosittain. Voit siirtyä Myynti-välilehdelle pikavalinnalla Alt + y.

Osto

Osto-välilehdellä nähdään mallin ostohistoria myymälöittäin ja tilauksittain. Välilehdellä näkyy myös mm. toimittaja ja toimituspäivä. Voit siirtyä Osto-välilehdelle pikavalinnalla Alt + o.

Hintahistoria

Hintahistoria-toiminto on erikseen parametroitava maksullinen lisäpiirre; ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen.

Kun Hintahistoria-toiminto on otettu käyttöön, mallitietoihin tulee näkyviin uusi Hintahistoria-välilehti, joka sisältää tiedot kyseisen mallin hintahistoriasta; tiedot on listattu uusimmasta vanhimpaan. Oletuksena näytetään kaikkien myymälöiden tiedot; tietoja on mahdollista näyttää myymäläkohtaisesti sekä värin, tyypin/koon ja koodin perusteella.

Mallin hintahistoriatiedot

30 päivän yleissäännön ja 60 päivän erikoissäännön päivien laskenta aloitetaan eilisestä päivästä taaksepäin.

  • Jos tällä hetkellä on voimassa kampanja ja se on ollut voimassa enintään 60 päivää, haetaan 30 päivän alinta hintaa kampanjan alkupäivää edeltävästä päivästä alkaen.

  • Jos kampanja on ollut voimassa yli 60 päivää, haetaan 30 päivän alinta hintaa kuten normaalisti eilisestä päivästä alkaen.

  • Jos voimassa olevia kampanjoita on enemmän kuin yksi, valitaan sellainen halvimman hinnan kampanja, joka on ollut voimassa enintään 60 päivää. Jos sellaista ei löydy, käytetään normaalia 30 päivän sääntöä.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Tulosta

Tulostaa valinnan mukaan mallilistan aktiivisista, poistettavista, passiivisista tai verkkokauppaan siirtyvistä malleista; hyllynreunaetiketit tai aktivoidut hintatulosteet joko esikatseluun tai kirjoittimelle. Katso myös kohta Hintatulosteet.

F3 Uusi

Perustaa tarvittaessa uuden mallin, mutta ei luo mallille vielä koodia, joten malli ei ole myytävissä ennen kuin sitä on ensimmäisen kerran tuloutettu. Mallit kannattaa perustaa ostotilauksen tai varastoon tulon yhteydessä, jolloin niille saadaan muodostettua myös koodi

F4 Tallenna

Tallentaa tehdyt muutokset.

F5/F6

Edellinen/seuraava malli.

F7 Lista

Tuo näkyviin listan kenttään syötettävistä tiedoista. Esimerkiksi jos kursori on painiketta painettaessa Mallinumero-kentässä, aukeaa mallilista. Jos kursori on tuoteryhmä-kentässä, aukeaa lista tuoteryhmistä, ja niin edelleen.

F8 Poista/Peruuta

Poistaa mallin tiedot. Toimenpidettä ei voi suorittaa mikäli tuotteella on myynti- tai varastohistoriaa. Vanhat, poistuneet mallit poistetaan erikseen Levytilan hallinta-toiminnolla.

Painikkeen tilalla on Peruuta-painike silloin, kun ollaan perustamassa uutta mallia.

F9 Vaihda Mallinumero

Vaihtaa tuotteen mallinumeron. Painikkeesta aukeaa valikko, jossa voidaan määritellä uusi mallinumero. Mallin historiatiedot ja kooditiedot päivittyvät uudelle mallinumerolle ja vanha mallinumero poistuu rekisteristä. Mikäli uudeksi mallinumeroksi annetaan olemassa oleva mallinumero, voidaan näiden kahden mallin tiedot ja historiatiedot yhdistää.

F10 Poistu

Ohjelma palaa perustietojen alkuvalikkoon.

F11 Kampanjat

Tuo esiin mallin voimassaolevat kampanjat/hinnastot.

F12 Selite

Tieto on informatiivinen kenttä, johon voi antaa mallista tarkempaa tietoa. Selite saadaan näkyviin myös kassalla ja varastokyselyssä (Summatiedot –ruudulta).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.