Skip to main content
Skip table of contents

Inventointi kannettavalla tiedonkeruupäätteellä (Formula/Morphic/Opticon-lukija)

Formula/Morphic/Opticon-lukijan käytöstä on olemassa erilliset ohjeet, joka toimitetaan lukijoiden toimituksen yhteydessä.

Tarkasta aina hyvissä ajoin ennen inventoinnin aloittamista että lukijat toimivat ja että lukijan purku onnistuu Teksoon (esim. lukemalla lukijoilla muutama tuote ja käynnistämällä Teksossa lukijan purku).

Tarkasta myös ennen inventoinnin aloittamista, että lukijassa oleva päivämäärä on kuluva päivä.

Lukijan purku Teksoon

Lukijan purku käynnistetään Teksossa kohdasta Varasto/Inventointi/Lukijan purku tai erillisellä purku -pikakuvakkeella joka on ohjelman asennuksessa laitettu työpöydälle. Ohjelma pyytää varmistamaan että lukija on telineessä ja käynnistää tämän jälkeen tiedonsiirron. Jos tiedonsiirto ei onnistu, kannattaa kokeilla lukijan vaihtoa toiseen porttiin ja tarkastaa että purkutelineessä on virta päällä.

Kun lukija on purettu Teksoon, pyytää ohjelma varmistamaan tapahtumatyypin ja myymälän numeron alla näkyvällä ruudulla:

 Tapahtumatyyppinä tulee näkyä inventointi ja myymälänumerona sen myymälän numero, jolle inventointia tehdään. Ruudusta jatketaan eteenpäin F4 Jatka –painikkeella.


Ohjelma kysyy halutaanko tapahtumia selata ruudulla: Tähän kannattaa vastata aina kyllä, jolloin ohjelma avaa ko. siirrosta muodostuneen inventointikuitin ruudulle.

Lukijasta puretut tapahtumat voidaan avata inventointitapahtumien selailuun vastaamalla kyllä

Kuitilta tulee tarkastaa, että jokaisella luetulla rivillä näkyy tuotteen tiedot koodin lisäksi. Jos lukijalla on luettu sellainen viivakoodi, jota Tekso ei tunnista, tulostuu tällöin tyhjä rivi, jossa on vain koodi ja kappalemäärä näkyvissä:

Esimerkki inventointitapahtumasta, jossa lukijalla on luettu sellainen viivakoodi, jota Tekso ei tunnista. Tällöin inventointikuitille tulostuu tyhjä rivi, jossa on vain koodi ja kappalemäärä näkyvissä

Tuntemattomalle koodille luettu inventointitapahtuma ei näy lopullisessa varastotilanteessa päivityksen jälkeen, koska ko. tapahtuma ei kohdistu millekään tuotteelle. Tilanteessa tulee selvittää, mikä tuote on kyseessä ja syöttää ko. inventointikappaleet oikealle koodille. Vaihtoehtoisesti koodi voidaan korjata Tekson virhetapahtumissa oikeaksi, mikäli toiminnon käyttö on tuttua (valikossa Myynti / Virhetapahtumat).
Purun yhteydessä ohjelma tarkastaa inventointitapahtumille tallentuneen päivämäärän ja jos se on viikon verran kuluvaa päivää vanhempi tai uudempi, tulee ruudulle päivämäärän tarkistusilmoitus. Päivä tulee korjata oikeaksi vastaamalla Ok. Myös lukijaan tulee vaihtaa tämän jälkeen kuluva päivä, jotta loput inventointitapahtumat kirjautuvat automaattisesti oikealle päivälle.

Päivämäärän tarkistus

Jokainen lukijan purku tekee siirrettävistä tiedoista oman tapahtumakuitin Teksoon. Ohjeen kohdassa Inventointitapahtumien selailu kerrotaan kuitilla näkyvistä tiedoista tarkemmin.
Mikäli inventointitapahtumien purku tehdään kun avointa inventointiasetusta ei ole Teksoon määritetty, niin tapahtumat voidaan lukea ennakkoinventoinneiksi, jotka voi myöhemmin valita haluttuun inventointiin mukaan. Ennakkoinventointeja voidaan tehdä vain omalle myymälälle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.