Skip to main content
Skip table of contents

Monikanavainen lahjakortti

Tekson monikanavainen lahjakorttitoiminto sisältää master datan lahjakorteista sekä rajapinnan, johon verkkokauppa voi tehdä toteutuksen lahjakorttien saldokyselyyn ja lahjakortin käyttöön. Monikanavaisen lahjakortin käyttöönoton jälkeen Teksossa on mahdollista myydä sekä fyysisiä lahjakortteja että mobiililahjakortteja. Lahjakortteja voi käyttää maksuvälineenä sekä kivijalkaliikkeissä ja verkkokaupassa.

Mobiililahjakortti on maksullinen erikseen parametroitava lisäpiirre; ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen.

Kaikki lahjakortit tallennetaan tietosuojattuun muotoon ja uudelle tyypille; aiemmin Teksossa myydyt fyysiset ladattavat lahjakortit toimivat kuten ennenkin Teksossa, mutta eivät verkkokaupassa.

Tekso lähettää mobiililahjakortit sähköpostitse lahjakortin saajalle, kopion ostajalle, sekä piilokopion haluttuun yrityksen omaan sähköpostiosoitteeseen. Tekson lähettämässä sähköpostissa lahjakortti esitetään merkkisarjana ja viivakoodina. Lahjakortin viivakoodi voidaan lukea viivakoodilukijalla näytöltä tai PDF-tulosteelta lahjakorttia käytettäessä.

Esimerkki lahjakortin viivakoodista

Sähköpostin sisältö ja ulkoasu sovitaan käyttöönottoprojektissa. Solteq tarjoaa peruspohjan sähköpostista. Yritys voi myös toimittaa oman layoutin HTML-muodossa, johon Solteq liittää lahjakorttiin liittyvät tiedot.

Fyysisten lahjakorttien tilaaminen tapahtuu tilaamalla Solteqilta haluttu määrä lahjakorttikoodeja, jotka yritys toimittaa omalle korttitoimittajalleen korttien painamista varten.

Lahjakorttipohjaa on mahdollista muokata yrityksesi tarpeisiin. Alla olevassa kuvassa on esitetty kohdat, joita on mahdollista muokata Solteqin toimesta.

Muokattava lahjakorttipohja

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.