Skip to main content
Skip table of contents

Inventointialustan tulostus

Inventointialustan kautta voit tulostaa tuotelistauksen, johon inventoidut kappaleet saadaan merkittyä.

Tuotteet tulostuvat alustalle valinnan mukaan joko tuoteryhmäjärjestyksessä, toimittajanumerojärjestyksessä tai varastopaikoittain järjestettynä. Lisäksi voit valita tulostetaanko ryhmän/toimittajan/varastopaikan tuotteet tuotenumero- vai tuotenimijärjestyksessä. Tulosteella jokaisen ryhmän tai toimittajan tai varastopaikan jälkeen tapahtuu sivunvaihto, eli järjestys valinnasta riippuen kukin tuoteryhmä tai toimittaja tai varastopaikka alkaa omalta sivultaan.

Alustalle tulostuvat tuote-/mallinumero, nimi, koodi sekä tulostushetken mukaiset varastokappaleet.

Tulosteessa on myös Inventoitu-sarake, johon inventointikappaleet voidaan kirjata.

Valinnalla Raportille vain negatiivinen varasto saat listauksen pelkästään niistä tuotteista, joiden varastosaldo on negatiivinen.

Alusta / Inventoinnin syöttö -ruutu

  1. Valitse oikea Myymälä ja tee tarvittaessa ryhmä- ja toimittajarajaukset, mikäli alusta halutaan tulostaa osissa tai jos inventointia tehdään ryhmittäin / toimittajittain.

  2. Tulosta sitten inventointialusta painamalla F9 Tulosta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.