Skip to main content
Skip table of contents

Kuitin lähettäminen asiakkaalle sähköpostitse

Mikäli kuitin lähettäminen sähköpostitse on otettu käyttöön Teksossa, maksutavan valinnan jälkeen avautuu erillinen Kuitin tulostus -ruutu, jolla voit valita, tulostetaanko kuitti paperille, lähetetäänkö kuitti sähköpostitse, tai molemmat vaihtoehdot.

Kyseessä on erikseen parametroitava Tekson maksullinen lisäpiirre. Ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen.

Asiakas tulee olla valittuna, jotta kuitin lähettäminen sähköpostitse on mahdollista. Tällöin asiakkaan sähköpostiosoite tulee Asiakkaan sähköpostiosoite -kenttään näkyviin. Asiakkaalle on myös mahdollista syöttää jokin muu sähköpostiosoite; jos painat F4 Tallenna valinta, syöttämäsi uusi osoite tallennetaan asiakastietoihin.

Kuitin tulostus -ruutu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.