Skip to main content
Skip table of contents

Ostohinnan muutos tapahtumille Varastopäiväkirja-toiminnossa

F6 Muuta hinta-painikkeella voidaan tuotekohtaisesti muuttaa tapahtumille tallentunut ostohinta. Toiminto vaatii salasanan, joka ilmoitetaan tarvittaessa järjestelmän pääkäyttäjälle. Mikäli käytössä on käyttäjähallinta, ei salasanaa kysytä erikseen, vaan toimintoon on käyttöoikeus kaikilla niillä, joille on määritetty luku- ja kirjoitusoikeudet Varastokysely / Siirto –toimintoon.

Koska muutos vaikuttaa keskiostohintaan ja sen myötä myös korjattavan tapahtuman jälkeisiin tapahtumiin, korjaukset kannattaa tehdä mahdollisimman pian virheen havaitsemisen jälkeen. Jos tapahtumat on jo raportoitu eteenpäin, ei korjausta suositella.

Jos ostohintaa korjataan jaksolta, joka on jo päivittynyt malli2 –tietokantaan, tulee ko. tietokanta päivittää korjauksen jälkeen korjattavalta jaksolta alkaen uudelleen ylläpidon Malli2-päivitys toiminnon kautta, jotta korjaukset vaikuttavat myös toimittaja- ja/tai ryhmäkohtaisesti otetuille raporteille.

Ostohinnan muutos tapahtumalle (myynti, tulo, hintamuutos, saldo tai Inv.saldo)

Jos jokin tuote on esimerkiksi tuloutettu väärällä ostohinnalla, valitse kyseinen varastotapahtumarivi varastopäiväkirjalla aktiiviseksi, ja paina sitten F6 Muuta hinta. Salasanan syötön jälkeen voit muuttaa ostohinnan. Hinnanmuutos vaikuttaa kyseiseen tapahtumaan, tuotteen keskihintaan ja varaston arvoon sekä kaikkien kyseisen tapahtuman jälkeisten myyntitapahtumien ja varastotapahtumien (ei kuitenkaan varastoon tulojen) ostohintoihin.

Jos samaa mallia/tuotetta on tulokuitilla useammalla rivillä samaan ostohintaan, ja haluat muuttaa ostohinnan kaikkien näiden rivien osalta, niin valitse valintaruutu Muutetaan saman tuloutuksen kaikki hinnat.

Muutettu tieto päivittyy myös myynti- ja varastoraporteille. Myös tuotteen ostohinta muuttuu uutta hintaa vastaavaksi, mikäli tuotteelle ei löydy myöhemmin tuloutusta uudella hinnalla tai hinnoittelussa tehtyä hinnanmuutostapahtumaa. Lopputulos kannattaa tarkastaa varastopäiväkirjaraportilta sekä tuotteen perustiedoista.

Esimerkki 1: ostohinnan muutos tulotapahtumalle

Tuotetta on tuloutettu alun perin ostohinnalla 14 €, mutta seuraavassa tuloutuksessa ostohinnalla 18,56 €. Viimeisimmässä tuloutuksessa tuote on tullut varastoon ostohinnalla 23,63 €.

Ensimmäinen tulotapahtuma on tehty väärällä ostohinnalla, ja se korjataan varastopäiväkirjan Muuta hinta -toiminnolla.

Varastopäiväkirjaraportin näkymä ennen ostohinnan muutosta ensimmäiselle tulotapahtumalle


Ensimmäisen tulotapahtuman ostohinnaksi on muutettu varastopäiväkirjan kautta 17 €, joka on vaikuttanut myös keskihintaan, varaston arvoon sekä seuraavien myyntitapahtumien ostohintaan. Tilanne muutoksen jälkeen:

Ostohinnan muutos vaikuttaa myös keskihintaan, jonka myötä myös seuraavien myyntitapahtumien ostohinta muuttuu uutta keskihintaa vastaavaksi.

Varastopäiväkirja –raportin näkymä ensimmäiselle tulotapahtumalle tehdyn ostohinnan muutoksen jälkeen


Esimerkki 2: ostohinnan muutos myyntitapahtumalle

Tuotetta on tuloutettu hinnalla 18,65 € joka on myös tallentunut tapahtumille ostohinnaksi. Viimeiselle myyntitapahtumalle on syötetty kassaohjelmassa tapahtumakohtainen ostohinta, jonka myötä keskihinta on muuttunut. Tuotteen ensimmäisen myyntitapahtuman hinta muutetaan.

Varastopäiväkirjaraportin näkymä ennen ostohinnan muutosta ensimmäiselle myyntitapahtumalle

Tuotteen ensimmäisen myyntitapahtuman ostohinta muutettiin varastopäiväkirjan kautta 15 euroksi. Tilanne hintamuutoksen jälkeen:

Ostohinnan muutos vaikuttaa myös keskihintaan, jonka myötä myös seuraavien myyntitapahtumien ostohinta muuttuu uutta keskihintaa vastaavaksi.

Varastopäiväkirjaraportin näkymä ensimmäiselle myyntitapahtumalle tehdyn ostohinnan muutoksen jälkeen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.