Skip to main content
Skip table of contents

Hinnoittelun aloitusruutu

Hinnoittelu store.png

Hinnoittelun aloitusruutu (ei koko- ja värilajitelmaa)

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Hinnat

Käynnistää haun ja avaa Koodit - Hinnat - Hintalaput -ruudun, jossa voidaan tulostaa hintalaput tai muuttaa tuotteen hintaa / koodia.

F5 Etiketit 

Toiminto ei ole käytössä.

+ Koodihaku

Käynnistää Malli/koodi -kentässä sijaitsevalla numerosarjalla haun koodin mukaan.

F7 Lista

Tuo esiin listan sen mukaan missä kentässä kursori on (tuote, ryhmä tai toimittaja).

F8 Edelliset hintalaput

Toiminnolla voidaan tulostaa viimeksi samalla työasemalla tehdyt hintatulosteet. Edelliset tulosteet ovat vain samalla työasemalla kuin ne on aiemmin luotu tulostettavissa uudelleen. Kyseessä voi olla esimerkiksi varastoontulossa tai malli/tuotetietojen hintatulosteet toiminnolla luotu hintalappuerä.

F10 Poistu

Palaa varaston päävalikkoon. Kun Koodit - Hinnat - Hintalaput -ruudulla on määritetty hintalappuja tulostettavaksi, niin hinnoittelutoiminnosta poistuminen tuo esiin ruudun, jossa valitaan käytettävä tulostuspohja hintalappujen tulostukseen

Kentät

Kenttä

Selitys

Malli / koodi

 Kenttään syötetään tuotenumero tai koodi, hintalaput halutaan tulostaa.

Toimittaja

Kenttään voidaan syöttää haluttu toimittaja. Tällöin Koodit - Hinnat - Hintalaput -ruudulla F5-ja F6-painikkeilla selataan ensin kyseisen toimittajan tuotteita.

Tuoteryhmä

Kenttään voidaan syöttää haluttu tuoteryhmä. Tällöin Koodit - Hinnat - Hintalaput -ruudulla F5- ja F6-painikkeilla selataan ensin kyseisen tuoteryhmän tuotteita.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.