Skip to main content
Skip table of contents

Korkolaskutus

Korkolaskutus kerää asiakkaittain myöhässä olevat ja myöhässä maksetut laskut korkojen laskuttamista varten. Korkolaskutus toimii kuten laskutusehdotus. Jos laskutettavien joukossa on verkkolasku-asiakkaita, niin näiden osalta tehdään oletuksena verkkolaskuaineistot.

Korkolaskutus-ruutu


Vasemmassa reunassa näkyy alkuperäinen laskunumero, laskun päivä, laskun alkuperäinen summa ja laskun avoin summa. Myös viivästyspäivät ja korko ovat näkyvissä. Korkoa lasketaan sekä avoimille, myöhässä oleville että myöhässä maksetuille laskuille. Koron laskuperusteena käytetään liiketiedoista löytyvää viivästyskorkoprosenttia.
 
Korkolaskutus käyttää omaa laskunumerosarjaa ja korkolaskun numero näkyy oikeassa yläkulmassa. Reskontran tulosteissa korkolaskun erottaa tavallisesta laskusta laskun numeron perään tulostuvasta K-kirjaimesta.

Vaihekenttään annetaan laskun tilan mukainen merkintä laskutusehdotuksen tapaan.

Mikäli laskua syöttäessä Tekso on offline-tilassa, ohjelma antaa tästä ilmoituksen. Tällöin laskujen numeroinnissa käytetään työasemalle asetettua numeroaluetta.

Ilmoitus Tekson Offline-tilasta

Mikäli haluat että kaikki asiakkaan korot laskutetaan, paina F4 Laskuta kaikki. Muutoin kukin rivi täytyy valita erikseen seuraavasti:

Mikäli korko laskutetaan, valitse vaihtoehto Laskutetaan tai merkitse rivi + merkillä. Jos korkoa ei tällä kerralla laskuteta, jätä kenttä tyhjäksi.

Mikäli haluat peruuttaa Laskutetaan-valinnan, voit tehdä sen Ei laskuteta -painikkeella. F8 Poistetaan -toiminto poistaa laskun korkolaskutuksesta, mutta ei itse alkuperäistä laskua. Kun halutut laskut on valittu, tallenna valinta F4 Tallenna -painikkeella, jolloin ohjelma siirtyy seuraavaan asiakkaaseen.

Korkolaskun hyvitys 

Voit hyvittää jo maksetun korkolaskun F3 Hyvitys -painikkeella. Toiminto kysyy hyvitettävän korkolaskun numeron ja tuo sen rivit näkyviin miinusmerkkisenä. Korkolaskun kaikki rivit voidaan hyvittää tai vaihtoehtoisesti vain osa niistä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.