Skip to main content
Skip table of contents

Hintalappujen tulostus -ruutu

Kun olet valinnut hinnoittelussa F7 Tee laput-toiminnolla hintalappuja tulostettavaksi ja poistut hinnoitteluohjelmasta, tulee näkyviin alla oleva valintaruutu.

Hintalappujen tulostus -ruutu

  • Valitse tulostuslaitteeksi haluttu tulostuspohja ja käynnistä tulostus painamalla F4 Jatka.

  • Mikäli et halua tulostaa hintalappuja heti, valitse Tulostetaan myöhemmin ja paina F4 Jatka. Hintalaput tulostetaan tällöin vasta seuraavan hintalappujen teon yhteydessä. Hintalaput saa tulostukseen uudelleen Hinnoittelu-ruudun F8 Edelliset hintalaput-painikkeella.

  • Mikäli et halua tulostaa tämän erän hintalappuja ollenkaan, valitse Ei tulosteta-vaihtoehto ja paina F4 Jatka . Tämä poistaa tallessa olevan hintalappujen tulostustiedoston, ja tällöin myös mahdollisesti aiemmin talletetut tulostamattomat laput jäävät tulostumatta.

Ennen tulostamista voit myös vielä muokata tulostettavien lappujen määrää painamalla Valitse tulostettavat hintalaput; painike avaa Tulostettavat hintalaput-ruudun, jossa voit muuttaa kappalemäärän niille lapuille joita varastoontulon perusteella on tulostumassa. Toiminnolla voidaan muuttaa tulosteiden määrää per tuotekoodi. Paina Tallenna ja Poistu, kun olet tehnyt tarvittavat muutokset.

Tulostettavat hintalaput -ruutu

Hintahistoriatiedot hintatulosteissa

Mikäli Hintahistoria-toiminto on käytössä, hintalappujen tulostusruudulle on lisätty valintanappi vertailuhinnan tulostamista varten; oletuksena on että vertailuhintaa ei tulosteta.

Hintahistoria-toiminto on erikseen parametroitava maksullinen lisäpiirre; ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen.

30 päivän yleissäännön ja 60 päivän erikoissäännön päivien laskenta aloitetaan eilisestä päivästä taaksepäin.

  • Jos tällä hetkellä on voimassa kampanja ja se on ollut voimassa enintään 60 päivää, haetaan 30 päivän alinta hintaa kampanjan alkupäivää edeltävästä päivästä alkaen.

  • Jos kampanja on ollut voimassa yli 60 päivää, haetaan 30 päivän alinta hintaa kuten normaalisti eilisestä päivästä alkaen.

  • Jos voimassa olevia kampanjoita on enemmän kuin yksi, valitaan sellainen halvimman hinnan kampanja, joka on ollut voimassa enintään 60 päivää. Jos sellaista ei löydy, käytetään normaalia 30 päivän sääntöä.

Hintalappujen tulostusruutu, jossa Vertailuhinta-valintanapit

Vertailuhinta on näkyvissä myös Tulostettavat hintalaput - listalla.

Tulostettavat hintalaput -ruutu, jossa vertailuhintatiedot

Kun vertailuhinta on valittu hintatulosteisiin, tulosteisiin tulee mukaan valittu teksti sekä 30 päivän alin hinta. Teksti on oletuksena 30 päivän alin hinta, ja se on muutettavissa Tekstit-toiminnossa.

Esimerkki hintatulosteesta, jossa mukana 30 päivän alin hinta -tieto

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.