Skip to main content
Skip table of contents

Kampanjat/hinnastot

Teksossa ylläpidetään samalla toiminnolla sekä kampanjoita että asiakas- tai asiakasryhmäkohtaisia hinnastoja. Kampanjat/hinnastot -toiminnot on jaettu kahdelle ruudulle:

  • Perustietoruudulla annetaan kampanjaa/hinnastoa koskevat tiedot kuten kampanjan numero, nimi, tyyppi ja voimassaoloaika, sekä tarvittaessa myymälärajaus. Koko kampanjaa koskevat toiminnot ovat perustietoruudulla, jossa tehdään esim. uuden kampanjan/hinnaston perustaminen, ja tulostetaan voimassaolevista ja poistuvista kampanjoista listauksia

  • Rivitiedoissa annetaan kampanjan/hinnaston sisältö.

Aiemmin luotu kampanja/hinnasto on mahdollista kopioida uudeksi kampanjaksi/hinnastoksi.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.