Skip to main content
Skip table of contents

Uuden ostotilauksen tekeminen

Ostotilauksen teko on jaettu kahdelle ruudulle:

  • ensimmäisellä ns. perustietoruudulla syötetään koko tilausta koskevat perustiedot

  • toisella ruudulla eli rivitiedoilla syötetään tilauksen varsinaiset rivit.

Tuotteita ei tarvitse olla perustettuna etukäteen järjestelmään, vaan ostotilaukseen syötetyt uudet tuotteet päivittyvät automaattisesti myös tuoterekisteriin: myös uusien tuotteiden koodaus voidaan tehdä jo ostotilauksella jos käytetään toimittajan EAN-koodeja.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.