Skip to main content
Skip table of contents

MALLI2-päivitys

MALLI2-päivitys suorittaa mallikohtaisten myynti ja varastotietojen (MALLI1) summauksen tuoteryhmä-/toimittajakohtaiseen tiedostoon (MALLI2). Päivityksen jälkeen tuoteryhmä- tai toimittajatasolla otetut jaksoraportit saadaan huomattavasti nopeammin. Raporteista esimerkiksi kuukausirajauksella otettu analyysiraportti hakee varastotiedot usein MALLI2-tiedostosta, joten arvoja ei saada ennen päivityksen tekemistä. Automaattinen MALLI2-päivitys on yleensä asennettu käyttöönoton yhteydessä siten, että se tapahtuu joka kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin raporttien otto on mahdollista heti seuraavana aamuna. MALLI2-tietokanta on mahdollista päivittää myös ajastetusti edelliseen päivään asti; ota tarvittaessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

MALLI2-päivitys -ruutu

Tämä toiminto ei ole mahdollinen replikoivalla työasemalla.

Cloud-palvelimen ajastus suorittaa MALLI2-päivityksen joka yö.

Päivämäärän kohdalle annetaan se päivämäärä, mihin saakka myyntitiedot päivitetään. Yleensä kyseessä on edellinen kuukauden vaihde. Jos halutaan summatietoja lyhyemmin välein, voidaan MALLI2-päivitys tehdä käyttöliittymän kautta edelliseen päivään asti.

MALLI2-tietokanta voidaan päivittää uudelleen halutun kuun alusta; uudelleen päivitys tehdään tarvittaessa, jos varastoon tuloja on tehty vielä esimerkiksi takautuvalle kuulle, jolta MALLI2 on jo päivitetty, tai jos mallien/tuotteiden ryhmätietoja on muutettu, ja muutosten halutaan näkyvän MALLI2-tietokannasta tulevilla raporteilla takautuvasti.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.