Skip to main content
Skip table of contents

Lemonsoft

Lemonsoft on yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä, joka voidaan integroida Teksoon Solteq Connectorin avulla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Tekson ja Lemonsoftin välillä siirrettävät tiedot suorassa integraatiossa.

Siirrettävät tiedot

Siirtosuunta

Huomioitavaa

Asiakkaat

Lemonsoft → Tekso

Tuotteet

Lemonsoft → Tekso

Myynnit

Tekso → Lemonsoft

Myynneistä muodostetaan joko laskuja tai myyntitilauksia, riippuen myyntitapahtuman maksutavasta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.