Skip to main content
Skip table of contents

Operaattoreiden lisääminen

Vastaanottajan operaattoritiedot ylläpidetään yleisparametrilla OPERAT1, OPERAT2, ja niin edelleen.

OPERAT1-yleisparametri (esimerkki)

Kuvassa näkyvät operaattorit on lisätty toiminnon käyttöönoton yhteydessä Solteqin toimesta. Jos laskun vastaanottaja käyttää sellaista operaattoria, jota listasta ei löydy, lisätään operaattorin nimi sekä operaattorin tunnus parametrin tyhjälle riville. Nimen ja tunnuksen väliin tulee välilyönti.

Ajantasaiset tiedot eri operaattoreista sekä näiden tunnuksista löydät Tieken Verkkolaskuosoite.fi-sivustolta.

Kyseisiä parametreja voi olla useita, jolloin ne numeroidaan juoksevasti (OPERAT2, OPERAT3, ja niin edelleen).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.