Skip to main content
Skip table of contents

Laskutus automaattisella laskutuksella

Mikäli laskua syöttäessä Tekso on offline-tilassa, ohjelma antaa tästä ilmoituksen. Tällöin laskujen numeroinnissa käytetään työasemalle asetettua numeroaluetta.

Ilmoitus Tekson Offline-tilasta

Automaattisella laskutuksella ohjelma tekee jokaiselle asiakkaalle yhden koontilaskun rajausten mukaan.

Laskutusehdotus-ruutu

 1. Valitse asiakastyyppi:

  1. Kaikki 

  2. Lasku

  3. Sovitus

 2. (valinnainen) Voit rajata asiakkaita:

  • Asiakasnumeron perusteella

  •  Laskutustavan perusteella: 

   • Kuukausilaskutus: laskutetaan vain ne asiakkaat, joilla on perustiedoissa vastaava kohta valittuna.

   • Factoring-laskutus: laskutetaan vain ne asiakkaat, joilla on perustiedoissa vastaava kohta valittuna. Laskut lähetetään rahoitusyhtiölle Factoring-laskuina. Valintaruutu ei ole valittavissa, mikäli Factoring-toiminto ei ole käytössä.

   • Verkkolaskutus: laskutetaan vain ne asiakkaat, joille lähetetään Finvoice-verkkolaskuja. Valintaruutu ei ole valittavissa, mikäli Finvoice-verkkolasku ei ole käytössä.

 3. Klikkaa valintaruutu Automaattinen laskutus päälle, jolloin Toimituspäivä, Laskutusraja sekä Laskun päivä aktivoituvat.

  • Toimituspäivän alkupäivä on oletuksena tyhjä, jolloin mukaan tulevat kaikki laskuttamattomat lähetteet ja kohdistamattomat suoritukset annettuun loppupäivämäärään saakka.

  • Jos laskutusraja annetaan, ei asiakkaalle muodosteta laskua, mikäli hänen kaikkien lähetteiden yhteissumma alittaa laskutusrajan. Oletuksena laskujen päiväykseksi tulostuu kuluva päivä, mutta se voidaan tarvittaessa myös muuttaa.

 4. (valinnainen) Mikäli asiakkaalla mahdollisesti olevat avoimet suoritukset halutaan kohdistaa muodostettaviin laskuihin, klikkaa valintaruutu Kohdistetaan avoimet suoritukset päälle, jolloin suoritukset kohdistuvat laskun loppusummaan.

 5. Käynnistä laskutusehdotus painamalla F4 Jatka; ohjelma käy kaikki laskutettavat asiakkaat läpi ja ehdottaa lopuksi laskujen tulostamista.

  • Jos laskutettavilla lähetteillä on poikkeavat maksuehdot, niin ohjelma tarkistaa mitä maksuehtoa asiakkaan koontilaskulla käytetään.

  • Laskujen tulostuksen kautta voidaan tarvittaessa tulostaa muodostetut laskut uudelleen.

Lähetettä, johon on kohdistunut osittainen palautus, ei voi laskuttaa. Automaattinen laskutus ohittaa tällaiset lähetteet. Kyseessä olevat lähetteet ovat mahdollisia jos asiakas on tiliasiakas.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.