Skip to main content
Skip table of contents

SEPA-maksut

Mikäli Ostoreskontra ei ole käytössä, laskujen maksut voidaan hoitaa SEPA-maksujen avulla.

SEPA-maksut -ruutu

 1. Tarkista aina alussa, että maksuissa käyttämäsi tili on oikea. Voit vaihtaa tarvittaessa tilin F5 Vaihda maksaja -toiminnolla. Maksupankin vaihtaminen kesken tietojen syötön poistaa annetut tiedot.

 2. Aloita uuden maksun syöttö painamalla F3 Uusi maksu.

 3. Anna Maksun lisäys -ruudulla maksua koskevat tiedot:

  • Saajan tilinumero: Aiemmin käytetyt tilinumerot saat esiin painamalla F7 Maksujen saajat. Tällöin esiin tulee lista, josta valinnan voi suorittaa. Tämä kuitenkin edellyttää, että samalle tilinumerolle on aiemmin tehty suoritus, sillä uudet tilinumerot tallentuvat listalle hyväksyttyäsi ensin ko. tilinumerolle yhden laskun. Maksaessasi toimittajien laskuja, hae toimittaja F8 Toimittaja -valinnalla. Toimittajan tilinumeron saat ruudulle automaattisesti, mikäli olet sen syöttänyt toimittajan perustietoihin.

  • Saaja: anna saajan nimi, mikäli et noutanut sitä tilinumeron yhteydessä.

  • Viitenumero täytyy aina antaa kun se laskussa mainitaan.

  • Veroviesti annetaan vain arvonlisäveroa maksettaessa.

  • Viesti on vaihtoehtoinen viitteen kanssa. Maksulla on aina oltava viite tai viesti.

  • Eräpäivä: ohjelma ehdottaa aina koneen päiväystä.

  • Euro: Anna maksettava summa. Hyvityslaskujen maksaminen pankkiohjelman laskun maksussa ei ole mahdollista, vaan niiden käsittely vaatii käyttöön ostoreskontran.

  • Voit antaa maksulle nimen, jonka perusteella voit maksuraportista tarkentaa maksun.

   Maksun lisäys

 4. Kun olet antanut pankkisiirtotiedot ja hyväksynyt sen painamalla F4 Hyväksy, palaat laskujen maksuruudulle, jonka yläosassa näet tekemäsi maksun. Tässä ruudussa suoritetaan maksujen keräily, maksaminen ja raportointi.

 5. Kun olet valinnut kaikki haluamasi suoritukset maksettavaksi, voit tulostaa maksuista painamalla F9 Raportit. Raportille voi tulostaa maksettavat, maksetut, maksamattomat tai kaikki maksutapahtumat.

  Maksuluettelo-ruutu

 6. Painamalla F2 Pankkiyhteys saat ohjelman ottamaan yhteyden pankkiin ja lähettämään maksettavan aineiston.

  Ohjelma pyytää vielä varmistuksen yhteydenotosta.

  Pankkiyhteyden varmistusruutu

  Kun painat Kyllä, tulee näkyviin erillinen ilmoitus yhteydenotosta Cloud-palvelimeen. Voit poistua ruudulta painamalla Poistu.

  Ilmoitus yhteydenotosta Cloud-palvelimeen

Kun otat pankkiyhteyden, tarkista vielä yhteysraportilta tai aineistoluettelosta että yhteys onnistui, ja että pankki vastaanotti lähetetyn erän.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selvitys

F5 Vaihda maksaja 

Tuo esiin pankkitilihaku –ruudun, josta voidaan muuttaa tili jolta maksu tehdään.

V Muuta 

Voit tehdä muutoksen jo aiemmin tekemällesi tilisiirtolomakkeelle.

+ Maksa

Ruudulta valittuna oleva maksu merkitään maksettavaksi plus-näppäimellä tai klikkaamalla hiirellä +Maksa -painiketta. Tällöin rivin tilaksi muuttuu Maksetaan. Maksu valitaan selaamalla nuolinäppäimillä halutun maksurivin kohdalle tai klikkaamalla hiirellä maksuriviä.

Peruuta 

Painikkeella otetaan maksettavista pois erä jonka tilana on ollut "Maksetaan". Rivi jää kuitenkin näkymään ruudulle ja se voidaan valita myöhemmin maksettavaksi.

F3 Uusi maksu 

Tuo esiin pankkisiirron ja voit tehdä uuden maksun.

F9 Raportit 

Tulostaa maksuluettelon.

F2 Pankkiyhteys

 Ottaa pankkiyhteyden ja lähettää erän maksuun valitsemistasi maksuista pankkiin. Tarkista vielä yhteysraportilta, että yhteys onnistui ja että pankki vastaanotti lähetetyn erän.

F4 Kopioi maksu 

Maksun kopioiminen toistuvaa laskun maksua varten. 

F8 Poista maksu

Poistaa valitun maksettavan rivin kokonaan ruudulta. Ohjelma vahvistaa maksun poiston erillisellä ruudulla.

F10 Poistu

Palaa pankin alkuvalikkoon. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.