Skip to main content
Skip table of contents

GDPR-vaatimukset ja Tekso

Vaatimus

Toteutus Teksossa

Jokaisella henkilöllä on oikeus nähdä mitä henkilötietoja hänestä on järjestelmässä.

Tekson asiakaslistausta on jatkokehitetty siten, että kaikki tiedot saa tulostettua asiakasraportille.

Henkilöllä on oikeus vaatia omien tietojensa korjaamista. Tiedon korjaaja ja muutosaika on jäätävä talteen, esim. lokille; kuten myös mitä on muutettu.

Ohjelma kirjaa omaan lokitiedostoon tehdyt asiakasmuutokset. Käyttäjäkohtaisuus tulee joko käyttäjähallinnan kautta, tai Windows-käyttäjästä, jolloin saadaan jäljitettyä kuka muutoksen on tehnyt.

GDPR-käyttäjähallinnan tulee olla aktivoitu lokitusta varten.

Henkilöllä on oikeus vaatia omien tietojensa poistamista. Poistaminen pitää tehdä kohtuullisen ajan kuluessa, jos tälle ei ole liiketoiminnallisia tai laillisia esteitä.

Asiakkaat voi poistaa kokonaan (F8 Poista -painikkeella asiakastiedoissa), jos heillä ei ole kirjanpitolain vaatimia tietoja Teksossa. Jos tällaisia tietoja on, asiakastietoja ei voi poistaa. Lisäksi asiakastiedot ensisijaisesti maskataan poiston sijaan, jolloin kaikki tunnistetiedot poistetaan asiakkaan tiedoista. Teksossa on myös automaattinen maskaus ja poistoajo, jotta varmistetaan tietojen poistuminen.

Luottomaksuintegraatioissa tallentuu kuitille asiakastietoja, ja tähän liittyen on tehty automaattinen siivousajo.

Henkilöllä on oikeus rajoittaa omien tietojensa käyttöä. Tiedot tulee säilyttää järjestelmässä lukitusti niin, että ne eivät ole normaalissa liiketoimintaprosessissa mukana.

Asiakastiedoissa on mahdollista laittaa Rajoitettu tietojen käyttö -valintaruutu aktiiviseksi.Tällöin asiakastiedot pysyvät Teksossa, mutta eivät näy raporteilla kuin mahdollisesti maskatuilla tiedoilla.

Asiakkaalla on oikeus saada omat tiedot "yleisesti" käytössä olevassa sähköisessä muodossa, jotta nämä voisi mahdollisesti "siirtää" toiseen järjestelmään.

Asiakasraportti on mahdollista tulostaa myös CSV-muodossa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.