Skip to main content
Skip table of contents

Sähköpostin lähetys

Sähköpostin toimittamiseen tarvittavat perusmääritykset tehdään yleisparametreissa, joten ennen toiminnon käyttöönottoa ota yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Lähettävä palvelin-, portti- ja suojaus-tiedot tulevat oletuksena perustiedoista; näitä tietoja ei tule muuttaa.

Postitus tehdään vain asiakkaille, joille sähköpostimarkkinointi on sallittu, eli vastaanottajalistaan ei tule niitä asiakkaita, joilla ei ole asiakastiedoissa postituslupaa sähköpostiosoitteen kohdalla, vaikka asiakas muuten asiakasrajausruudulla tehtyjen rajausten perusteella olisi postituksen kohteena.

Sähköpostituksen vaiheet

 1. Kun haluat lähettää asiakkaille sähköpostia suoraan Tekson kautta, valitse Asiakasmarkkinointi-ruudulla postitustavaksi Sähköposti. Valinta aktivoi F5 Luo viesti -painikkeen.

 2. Paina F5 Luo viesti. Tämä avaa Sähköposti-ruudun.

  • Kirjoita Aihe-kenttään viestin otsikko.

  • Lähettäjä-kenttään merkataan nimi, jonka halutaan näkyvän sähköpostin saajille lähettäjänä.

  • Kirjoita viesti ja lisää mahdolliset liitteet.

   Sähköpostin kirjoitusruutu

 3. Tallenna lopuksi viestin sisältö F4 Tallenna-painikkeella. Sähköposti-ruudulla tehty viestipohja tallentuu ja on oletuksena näkyvissä seuraavan kerran uuden viestin luontia aloitettaessa.

  • Voit myös tyhjentää viestin sisällön tarvittaessa F8 Tyhjennä viesti -painikkeella.

 4. Voit halutessasi tarkistaa, miltä viesti näyttää vastaanottajille: F5 Testi -painikkeella voit lähettää viestin koemuotoisesti haluttuun yksittäiseen osoitteeseen kuten omaan sähköpostiisi.

 5. Kun viesti on tallennettu, poistu ruudulta F10 Sulje-painikkeella. Tämän jälkeen ohjelma palaa asiakkaiden rajausruutuun.

 6. Voit tehdä Asiakasmarkkinointi-ruudulla tarvittaessa lisärajauksia, jos sähköpostia ei lähetetä kaikille asiakkaille joille sähköpostimarkkinointi on sallittu.

 7. Sähköpostin lähetys tapahtuu Asiakaspostitus-ruudulla painikkeesta F4 Tulosta.

  • Sähköposti näkyy esikatseluruudulla. 

   Sähköpostin esikatselu

   • Ruudun yläosassa näkyvät asiakkaat joille lähetys on menossa. Alaosassa näkyy viesti esikatseluna. Jos haluat vielä muokata viesitä, viestiä halutaan vielä muokata, palaa painamalla F10 Poistu, ja muokkaa viestiä F5 Luo viesti-toiminnolla.

   • Lähetä ruudussa näkyville asiakkaaille sähköposti F4 Lähetä-painikkeella.

  • Lähetyksen jälkeen ohjelma kertoo onnistuneesta lähetyksestä ja näyttää listan niistä asiakkaista joille lähetys ei onnistunut. Näiden asiakkaiden sähköpostiosoite on syytä tarkistaa ja korjata asiakastietoihin, jotta seuraavalla kerralla lähetys myös ko. asiakkaille onnistuisi.

Virhetilanteet

Asiakaspostitus ohittaa asiakkaat, joilla on sähköpostiosoitteessa seuraavia virheitä:

 • sähköpostiosoitteessa ei ole @-merkkiä tai se on osoitteen ensimmäinen merkki

 • @-merkin jälkeisestä merkkijonosta ei löydy pistettä, tai piste on heti @ -merkin jälkeen tai pisteen jälkeen ei ole vähintään 2 merkkiä.

Tieto ohitetuista asiakkaista kirjaantuu lokitietoihin (tekso-hakemistoon sysvvvvkk.log, vvvv=vuosi, kk=kuukausi). Voit avata lokin kohdasta F12 Ylläpito → 8. Lokitiedostot.

Niille asiakkaille joilla on virheellinen sähköpostiosoite, ei mene sähköpostia ennen kuin virheellinen sähköpostiosoite on korjattu asiakastiedoissa, ja sen jälkeen on tehty uudelleenlähetys kyseisille asiakkaille. Tässä tilanteessa uudelleenlähetystä ei tule tehdä kuin sille asiakkaalle, josta ohjelma on herjannut, mikäli ko asiakkaan sähköposti on väärä ja se muutetaan asiakastiedoissa oikeaksi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.