Skip to main content
Skip table of contents

Hyvityslähete laskutusehdotuksessa

Mikäli hyvityslähete valitaan laskutettavaksi muiden lähetteiden kanssa, tulostuu lasku normaalisti ja hyvitys huomioidaan laskun loppusummassa. Jos laskun loppusumma jää negatiiviseksi tai hyvityslähete tulostetaan laskutusehdotuksessa omaksi laskukseen, voidaan hyvitys kohdistaa avoimeen veloituslaskuun. Ohjelma tuo tällöin lähetettä tallennettaessa alla olevan ruudun esiin.
Hyvityksen summa näkyy ruudun yläpalkissa.

  • Voit syöttää avoimen laskun numeron Kohdistuu laskuun -kenttään, tai valita sen F5 Laskulista –toiminnolla. Hyvitys voidaan tarvittaessa kohdistaa useampaan laskuun valitsemalla laskulistalta uusi lasku edellisen kohdistuksen jälkeen.

  • Tarvittaessa voit poistaa kohdistuksia aktivoimalla haluttu rivi ja painamalla F8 Poista.

  • Kun koko hyvitys on kohdistettu, tallenna tiedot F4 Hyväksy -painikkeella.

Hyvityslasku-ruutu; hyvityksen summa yläpalkissa

Hyvityslähetteestä tulostuu lasku, jonka alaosaan tulostuu myös tiedot laskuista, joihin hyvitys on kohdistettu:

  • Summa on veloituslaskun koko summa.

  • Kohd.summa on summa, jonka verran hyvityksestä on ko. laskuun kohdistettu.

  • Avoin summa on laskulla tulostushetkellä oleva avoin summa.

Mikäli avoimia laskuja ei ole koko hyvityksen arvosta, ei kohdistusta voi tehdä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.