Skip to main content
Skip table of contents

Aliarvostusajo ryhmittäin

Jos aliarvostus tehdään ryhmittäin, käy ohjelma kaikki ko. rajauksiin sopivat tuotteet läpi ja tekee aliarvostuksen sesonkitunnuksen tai tuotteen viimeisimmän tulopäivän perusteella.

Aliarvostus ryhmittäin

Oletuksena näkyviin tulee inventointiaikojen mukainen kohdistuspäivä. Tämän jälkeen syötä haluttu vuosi Aliarvostus vuoden XXXX loppuun -kenttään, sekä haluttu Sesonkitunnus. Tee rarvittaessa tehdään myymälä- ja ryhmärajaukset, mikäli eri ryhmiä arvostetaan eri prosentilla. Oletuksena selitykseen tulee ryhmän aliarvostus% ja vuosi, mutta se voidaan tarvittaessa muuttaa.

Tallenna rajausten tiedot painamalla F4 Tallenna, jolloin tiedot tulevat näkyviin ruudun yläosaan. Tämän jälkeen voit syöttää esimerkiksi toisen ryhmävälin tai sesongin aliarvostustiedot.

Jo aliarvostat useamman eri sesongin tai vuoden tavaroita eri prosenteilla syötä aliarvostukset siten, että vuodet/sesongit ovat uusimmasta vanhimpaan –järjestyksessä.

Kun kaikki halutut aliarvostukset on syötetty, käynnistä varsinainen aliarvostuksen teko painamalla F8 Päivitä; ohjelma käy tällöin läpi ryhmärajausten mukaiset tuotteet. Jos tuotteen sesonki on annetun vuoden aikana tai sitä vanhempi, tehdään tuotteelle syötetyn prosentin mukainen aliarvostus. Jos tuotteella ei ole kyseistä sesonkitunnusta, mutta tuotetta on tuloutettu edellisen kerran annetun vuoden aikana tai sitä aiemmin, tehdään sille aliarvostus.

Kun aliarvotusajo on suoritettu, ohjelma ilmoittaa siitä ruudulla. Aliarvostusajo voidaan tarvittaessa toistaa uusilla lähtötiedoilla ja jos samaa tuotetta/mallia aliarvostetaan uudestaan, korvataan edellisen aliarvostuksen tiedot uusilla.

Mikäli Aliarvostus päivitetään varaston arvoon -toiminto on käytössä, ohjelma antaa erillisen ilmoituksen siitä, että aliarvostusajo on tilattu Cloud-palvelimelta, ja antaa myös ilmoituksen päivityksestä varaston arvoon.

Aliarvostus ilmoitus.png

Imoitus aliarvostusajon tilaamisesta Cloud-palvelimelta

Aliarvostusajo suoritettu.png

Ilmoitus aliarvostusajon suorittamisesta

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.