Skip to main content
Skip table of contents

Myynnin raporttien tulostusvaihtoehdot ja tallennusmahdollisuudet

Tulostus kirjoittimelle/esikatseluun sekä PDF-tallennus

Voit tulostaa raportteja suoraan kirjoittimelle tai esikatseluun. Esikatselusta voit

  1. tulostaa raportin kirjoittimelle Tulostus-painikkeella, ja/tai

  2. Tallentaa raportin PDF-tiedostoksi Tallenna-painikkeella.

Raportin esikatselu

PDF-tiedostoiksi tallennetut raportit löytyvät Tekson alihakemistosta RAPORTIT, ja voit avata niitä myös Teksossa Tallennetut raportit -toiminnon kautta (valitse F5 Muut toiminnot ja 12. Tallennetut raportit). Pääset tallennettuihin raportteihin myös suoraan mistä tahansa ohjelmamoduulista pikanäppäinyhdistelmällä Alt+R

Voit tallentaa PDF-muotoisen raportin Tekson RAPORTIT-alihakemiston sijaan myös muuhun hakemistoon, jonka voit määrittää (ja tarvittaessa luoda) raportin tallennusvaiheessa.

Huomioi, että poikkeavaan hakemistoon tallennettuja raportteja ei kuitenkaan voi tarkastella valitsemalla F5 Muut toiminnot ja 12. Tallennetut raportit.


Voit muuttaa tallennuspolun klikkaamalla kansiokuvaketta.

Kansiokuvake Raportin tallennus-ikkunassa

Tiedostomuotoiset raportit

Osa raporteista (Myyjäraportti, Analyysiraportti, Myyntiraportti, Myynti kuukausittain sekä Poikkeamaraportti) voidaan ottaa myös tiedostomuotoisena. Raporteissa, joissa on tämä mahdollisuus näkyy raportin rajausruudulla vaihtoehtona Tulostuslaite. Tällä valinnalla ohjelma tallentaa CSV-muotoisen tiedoston Tekson RAPORTIT-alihakemistoon Kun tiedostoraportti on valmistunut, raporttirajausruudun alaosan inforiville tai erilliseen ikkunaan tulee tieto tiedostonimestä, jolla raportti on tallennettu. CSV-muotoiset raportit voidaan avata esimerkiksi Excel-ohjelmassa, joka sisältää monipuoliset työkalut raportin jatkotyöstämiseen esimerkiksi tietojen suodatuksen ja summauksen sekä laskentakaavojen osalta.

Raporttipohjien tallennus

Teksossa on mahdollista tallentaa suurimpaan osaan raportteja valmiita raporttipohjia (Kassaraportti, Myyjäraportti, Päiväraportti, Analyysiraportti, Myyntiraportti ja Grafiikkaraportti). Tämä on joustava tapa suorittaa raportointia: kun sopivat raportin sisältövalinnat on määritelty, voit tallentaa raporttipohjan joka palvelee yritystäsi parhaiten. Tämä nopeuttaa myös raportin ottamista, sillä voit hakea tallennetun raportin valmiiksi tallennetuista pohjista ja vaihtaa siihen vain esimerkiksi aikarajauksen.

Ajastetut raportit

Teksossa on mahdollista ottaa käyttöön myös Ajastetut raportit-toiminto, joka on ohjelman maksullinen lisäpiirre. Tällä toiminnolla halutut tallennetut raportit sekä listaukset alkavista ja päättyneistä kampanjoista voidaan suorittaa automatiikalla yöaikaan ajastettuna. Toiminnosta on oma ohjeensa, joka toimitetaan piirteen käyttöönoton yhteydessä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.