Skip to main content
Skip table of contents

Esimerkki: uusi tuote ostotilauksella

Pakollisia tietoja ovat:

 • Tuotenumero

 • Ryhmätieto

 • Nimitieto

 • Ostohinnoittelu-tyyppi

 • Hintatiedot

Uuden tuotteen perustaminen voidaan tehdä myös suoraan tuotteen perustiedoissa, kun käytössä on parametrisointi Uusi tuote perustetaan tuotetiedoissa. Tällöin tuotteen perustietoja ei anneta ostotilauksen riveillä vaan tuotenumeron jota ei ennestään löydy rekisteristä antamisen jälkeen ohjelma varmistaa että haluat perustaa tuotteen.

Valinnalla Jatka avautuu Tuotetiedot-ruutu, johon annetaan tuotteen tiedot ja EAN-koodi, ellei käytetä automaattikoodausta. Tuotetietojen tallentamisen jälkeen poistutaan ko. ruudulta ja palataan ostotilauksen riville syöttämään tilattu määrä.

Tarkista ennen rivin hyväksymistä, että tuotteen alv-luokka on oikein. Tuotteen kuluvan hetken varastosaldo näkyy kappaletavarapuolen Teksossa suoraan tuoterivillä.

Tarkista ennen riveille siirtymistä, että ostohinta on oikein; huomioi että ostohinnan laskentaan vaikuttavat myös etusivun alennukset ja tuontikustannukset.

Uusi tuote ostotilauksella

 1. Syötä Tuotenumero ja paina Enter (pakollinen tieto).

 2. Syötä Ryhmä johon tuote kuuluu (pakollinen tieto).

  • Jos tuoteryhmälle on määritetty alv, tulee kyseisen rivin alv-tiedoksi kyseinen tieto.

 3. Nimeä tuote mahdollisimman tarkasti (pakollinen tieto). 

  • Voit lisätä halutessasi Kuvaus-kenttään informatiivista lisätietoa.

 4. Syötä tuotteelle tarvittaessa toimittajan tuotenumero, varastopaikka, sesonki ja yksikkötiedot (nämä tiedot voi täydentää tuotetietoihin myös jälkikäteen.)

 5. Syötä tarvittaessa tuotteelle CN-nimike ja alkuperämaatieto.

 6. (pakollinen tieto) Tarkista, että tuotteen Ostohinnoittelutyyppi on oikein. Keskihinnoittelu on yleisimmin käytetty hinnoittelutyyppi. 

 7. Syötä tuotteen hintatiedot.

  • Anna tarvittaessa myös riviä koskeva alennus%.

  • Jos etusivulla on annettu alennuksia, jo ne vaikuttavat ostohinnan laskentaan. Voit antaa tilausvaiheessa myös tuotteen tukkuhinnat, jos tukkuhinnat-toiminto on käytössä.

  • Jos perustietoruudulla on valittu valuutaksi jokin muu kuin euro, niin tehdashinta tulee antaa kyseisessä valuutassa ja tällöin tulee huolehtia siitä, että valuutan kurssi on oikein perustiedoissa.

 8. Anna tilattu kappalemäärä.

 9. Kun olet syöttänyt tarvittavat tiedot, jatka hyväksymällä rivi painamalla F4 Rivi valmis.

  • Uudet tuotteet perustetaan tuoterekisteriin lopullisesti vasta tässä vaiheessa.

  • Jos ostotilauksen perustiedoissa on valittu Koodaus-valintaruutu, pyytää ohjelma tuotteelle rivin hyväksymisen yhteydessä toimittajan EN-koodin, mikäli tuotenumerona käytetään muuta merkkijonoa kuin EAN-koodia.

  • Jos tuotenumerona on käytetty EAN-koodia joka ei ole vielä millään tuotteella käytössä, koodaa ohjelma automaattisesti tuotteelle kyseisen EAN-koodin käyttöön.

   Mikäli Koodaus-valintaruutua ei ole valittu, ei tuotetta ole vielä tässä vaiheessa koodattu; koodaus tulee tehdä joko varastoontulovaiheessa tai tuotetiedoissa. Tuotetta ei voi myydä ennen kuin sillä on EAN-koodi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.