Skip to main content
Skip table of contents

Myyntitilausraportti

Myyntitilausraportin avulla voit luoda raportteja järjestelmään syötetyistä myyntitilauksista. Jokainen raportteja ottava voi määritellä raportin sisällön ja tulostusjärjestyksen haluamakseen. Kerran suunniteltu raporttimalli voidaan tallentaa ja hakea esiin sille annetulla nimellä. Tallennetun raporttipohjan voi valita heti raporttitoimintoon mentäessä ohjelman tuomalta listalta tallennetuista raporteista.

Vasemmalla tehdään halutut rajaukset, keskiosassa määritetään raportin sisältö, otsikot ja sivunvaihdot, ja oikealla raportille tulevat kentät.

Myyntitilausraportti-ruutu

 • Tilauksen tila -pudotusvalikosta voit rajata raportoinnin koskemaan seuraavissa tiloissa olevia tilauksia:

  • Kaikki

  • Kirjattu

  • Vahvistettu

  • Jälkitoimituksessa

  • Osa laskutettu

  • Toimitettu

 • Toimitustila-pudotusvalikosta voit valita raportoinnin koskemaan seuraavia toimitustiloja:

  • Tilatut

  • Toimitetut

  • Toimittamattomat

Myyntitilausraportin funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Tulosta

Tulostaa raportin valinnan mukaan joko esikatseluun tai kirjoittimelle. Esikatselusta raportti voidaan tulostaa kirjoittimelle ja/tai tallentaa PDF-muotoiseksi tiedostoksi.

F5 Tallennus

Voit tallentaa raportin tekemilläsi rajauksilla raporttipohjaksi. Tallennusruudulla oletuksena tarjotaan sitä raporttipohjan nimeä, joka on ollut alun perin valittuna. Jos haluat säilyttää aiemman raporttipohjan, niin nimeä uusi tallentamasi raportti erinimiseksi pohjaksi ja valitse F5 Lisää uusi.

F6 Tallennetut

Voit valita tallennetun raporttimallin.

F7 Lista

Listan kautta voit hakea esimerkiksi ryhmiä, toimittajia ja myymälöitä, kun kursori on kyseisissä sarakkeissa.

F10 Poistu

Ohjelma palaa Myyntitilaustoiminnon alkuvalikkoon.

Raporttirajaukset

 • Voit tehdä raportille aikarajauksen joko tilauspäivän, ennakoidun toimitusajan tai toteutuneen toimitusajan perusteella.

 • Asiakasrajauksen voit tehdä tilaus-, toimitus- tai laskutusasiakkaan perusteella.

 • Voit määrittää raportoinnin tilaustyypin mukaan koskemaan joko myyntitilauksia tai tarjouksia sekä tilauksen tilan mukaan että tilauksen rivien toimitustilan mukaan.

 • Lisäksi käytössä ovat rajaukset tilausnron, ryhmän, toimittajan, myymälän, myyjän, asiakasryhmän ja tuotenumeron perusteella.

 • R = Ryhmätaso-rajaus määrittää sen, minkä ryhmätason mukaan raportille rajattavat ryhmät annetaan. Jos valinta on pääryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli pääryhmänumeroilla. Vastaavasti jos valinta on alaryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli alaryhmänumeroilla.

 • Rajaus voidaan tehdä myös sellaiseen kohtaan joka ei ole mukana raportin Tasona

  • Esimerkiksi jos raportin Tasot ovat 1=toimittaja, 2=tuote, niin voit rajata vaikka tuoteryhmät halutulta väliltä, jolloin raportointi koskee vain kyseisten tuoteryhmien tuotteita.


Raportoitavat tasot

 • Vain raportin ottajalle tärkeät summaustasot merkitään numeroilla 1-9 tasosarakkeisiin.

 • R rajaus-valinnalla voit määrittää ryhmiä koskevan raporttirajauksen kohdentumaan joko pääryhmään, alaryhmään, tuoteryhmään tai tarkentimeen. (Käytössä olevat ryhmävaihtoehdot riippuvat siitä monitasoinen ryhmittely on käytössä.)

 • Kannattaa kokeilla erilaisia sisältövaihtoehtoja ja tallentaa sopivat vaihtoehdot valmiiksi raporttipohjiksi.

 • Asiakasraportointi määrittelee summausjärjestyksen raportille. Valitse vain kaksi tasoa, esim. (tilaus/toimitus/Laskutus) Asiakas taso 1 ja tuoteryhmä taso 2.

 • Raportin rajaukset annetaan kuten muissakin raporteissa. Rajauksiin voidaan rajata myös sellainen kohta, jota ei ole otettu tasoon mukaan.

Raportoitavat tasot


Rajaus-, taso-, otsikko- ja sivunvaihtotiedot voidaan määrittää halutunlaisiksi.

 • Taso määrittelee summausjärjestyksen raportissa. Ykkönen on tärkein ja tämän tason summaus tulostuu raportissa alimmaksi, kakkonen toiseksi merkittävin ja ko. tason kohta tulostuu seuraavaksi oikealle jne.

 • Otsikko-kohdassa merkitään raportoitava taso valituksi (v) riippuen siitä, halutaanko ko. tiedon vaihtuessa erillinen otsikkorivi, jolla on aakkostiedoin esim. ryhmän tai tuotteen nimitys. Otsikko kannattaa valita silloin, kun se katsotaan tärkeäksi tiedoksi raportissa. Mikäli taso, jolle valinta on tehty, vaihtuu usein, niin suuri joukko erillisiä otsikkorivejä saattaa joskus haitata raportin luettavuutta.

 • Sivunvaihto: kun määrätyn tasonumeron vaihtuessa halutaan alkavan uusi sivu, niin merkitään tason kohdalla tähän sarakkeeseen v.

Raportin kentät 

Raportin kentät-kohdassa määritetään ne kentät, jotka raportille halutaan tulostaa. Voit vaihtaa alasvetovalikosta kenttiin sisällön; tarvittaessa voit myös valita kenttään tyhjän arvon, jos haluat esimerkiksi ajaa raportin vain tilatuista ja toimittamattomista kappaleista ilman Varasto/kpl-kenttää.

 • Tilattu/kpl-kentälle raportoidaan raporttirajaukset huomioiden tilatut kappaleet

 • Tilattu/EUR summaa tilattujen määrän euroina.

 • Toim.tta/kpl kentälle haetaan raporttirajaukset huomioiden toimittamattomana olevat kappaleet; Toim.tta/EUR summaa toimittamattomien määrän euroina.

 • Varasto/kpl raportoi raportoitavan tuotteen tai tuoteryhmän nykyisen varastotilanteen.

Raportin kentät

Raporttipohjien tallentaminen

Tietyt raporttipohjat tulevat ehdotuksena ohjelmatoimituksessa. Näiden raporttimallien hakuehdot ovat suuntaa-antavia, joten kannattaa etsiä kokeilemalla raportin sisältö, joka palvelee parhaiten ja tallentaa siitä uusi raporttipohja uudelle nimelle.

Raporttipohjan tallentamisen vaiheet:

 1. Tee halutut rajaukset, tasovalinnat sekä kenttämääritykset raporttiruudulla.

 2. Paina F5 Tallennus-painiketta, jolloin avautuu Raportin tallennus ruutu.

 3. Oletuksena ohjelma tarjoaa sitä raporttipohjan nimeä, joka on ollut alun perin valittuna. Jos haluat säilyttää aiemman raporttipohjan, niin nimeä uusi tallentamasi raportti erinimiseksi pohjaksi ja valitse F5 Lisää uusi. Jos haluat korvata aiemman raporttipohjan älä muuta nimeä ja paina F4 Tallenna. (Oletusnimenä tarjotaan MYYNTITILAUSRAPORTTI, jos tallennusta tehdään raportille, jonka pohjana ei ole ollut aiempaa raporttipohjaa.)

 4. Tekemäsi raporttipohjan tallennuksen jälkeen ohjelma palaa raporttiruudulle, josta voit jatkaa normaalisti esimerkiksi raportin ottamisella tai poistumalla raportti toiminnosta.

 5. Tallentamasi raporttipohja löytyy nyt tallennetuista raporteista (F6); kyseinen lista avautuu automaattisesti myös myyntitilausraportille mentäessä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.