Skip to main content
Skip table of contents

Perustiedot Intrastat-tilastointia varten

Tekson Intrastat-tilastointi raportoi tuloutukset niiltä ostotilauksilta ja tilausnumerollisilta varastoon tuloilta, joille on annettu lähetysmaatieto.

Tilastointi hakee tietoja

 • tilauskannasta

 • tuotteen perustiedoista

Tilausten tiedot

Tilausten tiedot

Kuvaus

Ostotilauksen perustiedot

 • Lähetysmaa on pakollinen tieto.

  • Intrastat-tilastointi raportoi tuloutukset vain sellaisilta tilauksilta, joille on annettu lähetysmaatieto (EU-maa). Tieto tulee oletuksena toimittajan takaa.

  • Tieto kannattaa tallentaa toimittajatietoihin, jolloin se tuodaan tilaukselle oletuksena.

  • Lähetysmaa annetaan kansainvälisenä maatietona. Lista maakoodeista löytyy toimittajatiedoista Maakoodi-luettelosta ja tilauksen etusivulta Lähetysmaa-kentän vierestä.

 • Kuljetus on pakollinen tieto Intrastat-tilastoinnissa.

  • Alasvetovalikosta on valittavissa tilauksen kuljetusmuoto. Tieto näkyy Intrastat-tilastoinnin raportilla Kuljetusmuoto-kentässä Toimittajan perustietoihin lisätiedot –välilehdellä voidaan tallentaa Lähetysmaa-tieto, jolloin Lähetysmaa tulee tilauksille oletuksena. Lista maakoodeista löytyy maakoodi-luettelosta.

Ostotilauksen rivitiedot

 • CN-nimike on pakollinen tieto. Voidaan lisätä tuotteelle ostotilauksella, varastoontulossa tai tuotteen perustiedoissa.

 • Alkup.maa on pakollinen tieto. Voidaan lisätä tuotteelle ostotilauksella, varastoontulossa tai tuotteen perustiedoissa.

 • Yksikkö voidaan lisätä tuotteelle ostotilauksella, varastoontulossa tai tuotteen perustiedoissa.

Ostotilauksessa lisätyt CN-nimike -ja alkuperämaatiedot päivittyvät automaattisesti tuotteen perustietoihin. Ostotilauksella voidaan määrittää myös tuotteen yksikkötieto; yksikkötietoa käytetään Intrastat-raportilla laskettaessa määrää. Voit hakea CN-nimikkeen painamalla F2 Lista, jos CN-nimikkeistö on päivitetty Tullin tiedostosta.

CN-nimikkeet -ruutu

Varastoon tulo tilausnumerolla

Intrastat-tilastointi raportoi tuloutukset vain tilauksilta, joille on annettu lähetysmaatieto. Myös varastoon tulot, jossa ei ole pohjalla ennakkoon tehtyä ostotilausta raportoidaan jos tuloutukseen on syötetty tilausnumero.


Varastoon tulo ilman ennakkoon tehtyä ostotilausta

Tieto

Kuvaus

Tilausnumero

Pakollinen tieto, annettava ennen tuloutuksen tekemistä.

Lähetysmaa

Pakollinen tieto. Intrastat-tilastointi raportoi tuloutukset vain niiltä tilauksilta, joille on annettu lähetysmaatieto.

 • Lähetysmaa kannattaa tallentaa toimittajatietoihin, jolloin se tuodaan tilaukselle oletuksena.

 • Tilaukselle voi tarvittaessa lisätä lähetysmaan vielä tuloutuksen jälkeen, jos huomataan että tieto on epähuomissa jäänyt syöttämättä.

 • Lähetysmaa annetaan kansainvälisenä maatietona. Lista maakoodeista löytyy toimittajatiedoista Maakoodi-luettelosta tilauksen etusivulta ja varastoon tulon etusivulta Lähetysmaa-kentän vierestä.

 • Tieto näkyy Intrastat tilastoinnin raportilla kentässä Läh.maa.

Kuljetus

Pakollinen tieto Intrastat-tilastoinnissa.

 • Alasveto-valikosta on valittavissa tilauksen kuljetusmuoto.

 • Tilaukselle voi tarvittaessa lisätä kuljetusmuodon vielä tuloutuksen jälkeen, jos huomataan että tieto on epähuomissa jäänyt syöttämättä.

 • Tieto näkyy Intrastat tilastoinnin raportilla kentässä kuljetusmuoto.

Varastoon tulon riveillä määritetään tuotteen CN-nimike ja alkuperämaa; molemmat tiedot ovat pakollisia Intrastat-tilastoinnissa. Varastoon tulossa lisätyt CN-nimike- ja alkuperämaatiedot päivittyvät automaattisesti tuotteen perustietoihin.

Tuotteelle voidaan määrittää myös yksikkötieto; yksikkötietoa käytetään intrastat raportilla laskettaessa määrää.

Tuotteen perustiedot

Tuotteen CN-nimike

CN-nimikkeistö (Combined Nomenclature) on Euroopan yhteisön yhdistetty nimikkeistö, jonka 8-numeroisia nimikkeitä käytetään vienti-ilmoituksissa ja sisäkaupan tilastoilmoituksissa. Nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain ja seuraavan vuoden alussa voimaan tuleva nimikkeistö julkaistaan joka vuosi viimeistään lokakuun loppuun mennessä yhteisön virallisessa lehdessä. CN-nimikkeistö löytyy osoitteesta:
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/luokitukset/cn/index.jsp .

Intrastat-tilastoitavan tuotteen pakollinen tieto on CN-nimike, joka voidaan antaa tuotteelle ostotilauksella, varastoon tulossa tai perustiedoissa.

 • Ostotilauksella ja varastoon tulossa annettu CN-nimike päivittää tiedon tuotteen perustietoihin.

 • Intrastat-tilastoinnissa CN-nimike haetaan raportille tuotteen perustiedoista.

Tuotteen alkuperämaa

Tuotteen alkuperämaa merkitään tuotetietoihin kaksimerkkisenä maatunnuksena. Alkuperämaa on Intrastat-tilastoitavalle tuotteelle pakollinen tieto. Tieto voidaan antaa tuotteelle ostotilauksella, varastoon tulossa tai perustiedoissa.

Tuotteen yksikkö

Tuotteen yksikkötieto merkitään tarvittaessa tuotetietoihin. Tieto voidaan antaa tuotteelle ostotilauksella, varastoon tulossa tai perustiedoissa. Yksikkötietoa käytetään intrastat -tilastoinnissa laskettaessa raportoitavaa määrää. Jos yksikkötieto jätetään tyhjäksi, raportille tuodaan oletusyksikkö NAR, jonka kerroin on 1.

Yksikkötiedot ja niiden kertoimet Intrastat -tilastoinnissa:

Yksikkö Teksossa

Yksikkö Intrastat-tilastolla

Kerroin

ML

LTR

0,001

L

LTR

1

PARI

NPR

1

G

GRM

1

KPL

NAR

1

Tuotteen paino

Tuotteen paino merkitään tarvittaessa tuotetietoihin. Tieto voidaan antaa tuotteelle perustiedoissa. Painoa käytetään intrastat-tilastoinnissa laskettaessa raportoitavaa painoa (tulokappaleet x paino).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.