Skip to main content
Skip table of contents

Hinnastoraportti

Hinnastoraportilla voidaan tutkia eri hintaryhmien tuotteita ja asiakashinnastoja.

Hinnastoraportti on käytettävissä, kun käytetään ohjelman maksullista Tukkuhintatoiminto-lisäpiirrettä.

Hinnastoraportti-ruutu

Jos valitset Raportti-kohtaan valintanapilla Asiakashinnasto, voit rajata raportinhinnaston tai asiakkaan numerolla.

  • Jos rajaus tehdään asiakasnumerolla, ohjelma tulostaa ko. asiakkaalle hinnaston voimassa olevilla hinnasto-, tukku- tai normaalihinnoilla.

  • Hinta on ensisijaisesti sen hinnaston tuotekohtainen hinta, joka ko. asiakkaalle tai asiakasryhmälle on annettu.

  • Jos asiakkaalla ei ole hinnastoa, mutta hintaryhmä on asiakkaalle määritetty, on hinta tuotteen ko. tukkuhinta. Jos tuotteella ei ole tukkuhintaa tai hintaryhmää ei ole asiakkaalle määritetty, on hinta tuotteen normaalihinta.

Rajaus voidaan tehdä ryhmittäin, toimittajittain, myymälöittäin tai tietylle tuote/malli-numerolle

Tulostusjärjestys voidaan valita nousevaksi (pienin ryhmä ensin tai laskevaksi (suurin ryhmä ensin).

Valitse valintanapilla haluamasi sisältö kuten eri tukkuhintaportaat mukaan raportille.

Tavoitekate %:n ohjelma laskee valinnan mukaan myyntihinnasta, tukkuhinnoista, tai ei lainkaan.

Hinnastoraportilla voidaan raportoida myös asiakashinnastot: kyseisen raportin valinta muuttaa Hinnasto ja Asiakasnro -kentät kirjoitettaviksi. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.