Skip to main content
Skip table of contents

Tietokannat joista myynnin raporttien tiedot haetaan

Myyntiraporteilla raportoitavat myynnit haetaan seuraavista tietokannoista:

Tapahtumat

Tapahtumat-tietokanta sisältää kaikki kassatapahtumat: kassalla tehdyt myyntikuitit, rahanotot, suoritukset, työaikakirjaukset, ym. Tapahtumat –tietokanta sisältää myös laskun syötön kautta tehdyn laskun ja myyntitilaustoiminnon kautta tehdyn myyntitilauksen toimituksen yhteydessä syntyneet myyntikuitit. Kassaraportti ja poikkeamaraportti hakevat aina raportoinnin tästä kannasta. Tapahtumakannasta haetaan tiedot myös myyntiraportille ja analyysiraportille silloin, kun raportoidaan sellaisilla hakukriteereillä, joilla tietoa ei ole saatavissa esim. kuukausittaisista kannoista vaan raportoitava tieto löytyy ainoastaan tapahtumakannasta.

Offline -myynnissä tehdyt kassatapahtumat siirtyvät tapahtumakantaan normaalitilanteessa online -myyntiin palaamisen jälkeen.

Tilasto

Tilasto-tietokanta sisältää päivittäisen toimittaja- ja pääryhmäkohtaisen tilastoidun myyntitiedon. Tilastotietokanta päivittyy tapahtumakannan perusteella. Versiosta 2.60 lähtien tilastoon päivittyvät myös myynnit, jotka on tehty tuotteelle, jonka ryhmätiedot ovat vaillinaiset (esimerkiksi tuotteelle määritetty tuoteryhmä, jota ei ole perustettu tuoteryhmiin tai jolle ei löydy pääryhmämääritystä, tms). Päiväraportti ja myyjäraportti hakevat aina raportoinnin tästä kannasta.

Malli1

Malli1-tietokanta sisältää kuukausittaisen malli/tuotekohtaisen varasto- ja myyntihistorian. Kanta päivittyy tehtyjen myynti- ja varastotapahtumien perusteella. Malli1 tietokannassa on myös malli/tuotekohtainen 0-jakso, jossa on summattuna mallin tulo- ja myyntihistoria koko kannasta löytyvältä ajalta sekä tiedot kuluvan kuun varastotilanteesta. Tätä tietokantaa käyttää mm. Tuotteen myynti kuukausittain -raportti. Malli1-tietokannasta haetaan tiedot myös myyntiraportille ja analyysiraportille silloin, kun raportoidaan sellaisilla hakukriteereillä, joilla tietoa on saatavissa tästä kannasta esim. malli/tuotekohtainen kuukausittainen raportointi myynti ja analyysiraportilla.

Malli2

Malli2-tietokanta sisältää kuukausittaisen toimittaja- ja tuoteryhmäkohtaisen myyntitiedon. Tätä tietokantaa käyttää mm. Myynti kuukausittain-raportti. Malli2 tietokannasta haetaan tiedot myös myyntiraportille ja analyysiraportille silloin, kun raportoidaan sellaisilla hakukriteereillä, joilla tietoa on saatavissa tästä kannasta esim. toimittaja/ryhmäkohtainen kuukausittainen raportointi myynti ja analyysiraportilla.

Malli2-tietokantaan tiedot päivittyvät Malli1-tietokannan perusteella. Malli2-tietokanta päivittyy ajastettuna joka kuun ensimmäisenä päivänä yöajastuksessa koskien edellistä kuukautta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.