Skip to main content
Skip table of contents

Asiakkaan vaihtaminen olemassa olevalle tilaukselle

Jos haluat vaihtaa asiakasnumeron tilaukselle, hae tilaus uudelleen ruudulle ja vaihda tilaus-, toimitus- ja laskutusasiakas.

Kun tallennat tilauksen tämän jälkeen F4 Tallenna-painikkeella, kysyy ohjelma säilytetäänkö tilauksen alennukset vai käytetäänkö uuden asiakkaan alennuksia.

Asiakas voidaan vaihtaa vain toimittamattomalle tilaukselle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.