Skip to main content
Skip table of contents

Inventointieroraportti

Inventointieroraportti (=hävikkiraportti) kertoo varaston ja inventaarin välisen erotuksen inventointipäivältä. Inventointieron oikeellisuuden perustana on, että varastosiirrot, palautukset ym. on oikein kirjattu järjestelmään. Voit käynnisttää toiminnon valikosta kohdasta Inventointi → Eroraportti.

Eroraportti-ruutu (väri- ja kokolajitelma ei käytössä)

Mikäli inventointi on jo päivitetty, ei eroraporttia voi enää tulostaa. Tällöin ohjelma antaa ilmoituksen Inventointi ei ole käynnissä. Vastaava ilmoitus tulee mikäli inventoinnin aloitusasetuksia ei ole asetettu ennen inventointitapahtumien syöttöä; ota tässä tapauksessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Raportille tulee oletuksena viimeisin kohdistuspäivä inventointiaikojen perusteella. Jos kohdistuspäivä on tarpeen muuttaa, saadaan F5 Kohdistuspäivä –painikkeen takaa näkyviin kaikki käynnissä olevat inventoinnit ja niistä voidaan valita haluttu kohdistuspäivä. Eroraportti kannattaa tulostaa malleittain / tuotteittain ja lisäksi samalla tasolla kuin siirtoraportti (esim. pääryhmittäin), jotta näiden kahden raportin vertaaminen keskenään on helppoa.

Valinnalla Vain mallit/tuotteet, joilla on eroja tulostuvat vain ne rivit, joilla on eroa inventointipäivän varastokappaleiden ja inventoitujen kappaleiden osalta.

Eroraportin Inv/kpl –sarake kertoo määrät, jotka inventaariin on syötetty. Var/kpl kertoo Tekson nykyisen varastotilanteen inventointipäivältä. Jos raportilla on suuria eroja jonkin tuotteen kohdalla, kannattaa tarkastaa että inventoidut kappaleet ovat oikein. Inventoinnin päivitys päivittää inventoidut kappaleet varastosaldoksi, joten mahdollisesti virheelliset varastokappaleet oikenevat siinä yhteydessä.

Eroraportin Inv/kpl -sarakkeen yhteiskappalemäärää tulee verrata siirtoraportin kappalemäärään. Jos raporttien välillä on eroja, on selvitettävä missä pääryhmissä erot ovat ja sitten tulostaa samat raportit kyseisistä pääryhmistä tarkemmalla ryhmätasolla. Näin menetellen raporttien tulostamista tulee jatkaa niin pitkälle, että on saatu selville, mitkä mallit/tuotteet tuon eron tekevät. Jos erolle ei vielä tässä vaiheessa löydy loogista selitystä, kannattaa yhteyttä ottaa Solteqiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.