Skip to main content
Skip table of contents

Tapahtumaraportti

Tapahtumaraportti tulostaa kassoilla tehdyt tapahtumat eri tapahtumatyypeittäin. Raportilla voidaan raportoida myös vaihtolaitteita sekä sovitustapahtumia.

Tapahtumaraportti-ruutu (ei koko- ja värilajitelmaa)

Tapahtumaraportti-ruutu (koko- ja värilajitelma käytössä)

Tapahtumaraportilla voidaan rajata päivämääräväli, myymälät, kassat sekä kuittinumeroväli jolta tapahtumat halutaan raportoida. Lisäksi voidaan raportoida vain tietyn tuotteen/mallin tapahtumia. Oletusrajauksilla raportointi koskee kuluvan päivän kaikkia kuitteja ja kassoja. Vain lukumäärät -valinnalla raportille tulostuvat vain raportoitavien tapahtumien kappalemäärät ilman tapahtumien selitteitä.

Tapahtumat

Tapahtumat-alasvetovalikosta voit valita, mitä tapahtumia raportoidaan.

Valinta

Selitys

Kaikki

Tulostaa kaikki tapahtumat.

Maksu

Tulostaa eri maksutavoilla tehdyt tapahtumat.

Myynti

Tulostaa myynnin tuotetiedot, myyntitapahtumia raportoitaessa voidaan tehdä rajaus myös tuotenumeron tai EAN-koodin mukaan. EAN-koodi -rajaus tehdään tuotenumerokentässä, siten että koodin eteen laitetaan huutomerkki.

Suoritus

Tulostaa kassalla tehdyt suoritukset sekä lahjakorttien myynnit.

Rahanotto

Tulostaa kassalta tapahtuneet rahanotot.

Käynnistys

tulostaa kassojen myyntiohjelman käynnistyskerrat.

Varastosiirto

Tulostaa kassoilla tehdyt varastosiirrot.

Vaihtolaite

Yulostaa raportin vaihtolaitteista, rajauksiksi voidaan valita Ostot/ Myynti/Myymättömät.

Sovitus

Tulostaa raportin sovitustapahtumista. Voidaan rajata asiakasnumerolla, ja rajauksiksi voidaan valita sovituksessa kyseisellä hetkellä olevat/kaikki. Raportin tulostusjärjestykseksi voidaan valita asiakkaittain tai malleittain. Malleittain-valinnan avulla saadaan esim. listaus sovituksessa olevista tuotteista inventaaria varten.

Anna tunnus

Hakee tapahtumatyypin numerolla kyseiset tapahtumat. Esimerkiksi tilitystapahtumat saadaan raportille tunnuksilla 907 ja 908. (Valinta on lähinnä Solteqin käyttöön tarkoitettu)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.