Skip to main content
Skip table of contents

Raporttien laskentakaavoista

Myyntiraporteilla käytetään seuraavia laskentakaavoja.

Nimi

Selitys

Kiertonopeus (Kn)

Myynnin ostot/Raporttikauden keskimääräinen varasto x 12/Jakson pituus

  • Myynnin ostot = Myynti/ostoh

  • Raporttikauden keskimääräinen varasto = (Raportin aikajakson alkuvarasto (+ kuunvaihteiden välivarastot) + raporttijakson loppuvarasto) / aikajaksolle sijoittuvien varastojen lkm.

Esimerkiksi jos rajauksena 1.8.-30.9.2009, raporttikauden keskimääräisen varaston laskentakaava on (31.7.2009 varasto + 31.8. varasto + 30.9. varasto)/3 

Kate %

100 x (Myynti - Myynnin ostot) / Myynti

Teholuku

Kiertonopeus x Kate %

Kannattavuus % (Kann. %)

100 x (Kate € / Jakson pituus x Jakson keskimääräinen varasto), jossa Keskimääräinen vsto on samalta kaudelta kuin saatu Kate %.

Kannattavuus % (Kann. %)

100 x ( (Kate € / Jakson pituus) / (Jakson keskimääräinen varasto) )

  • Jakson pituus = raportoitavien myyntikuukausien lukumäärä, esimerkiksi 1.8.-30.9.2023 aikavälillä raportoitaessa jakson pituus on 2

  • Raporttikauden keskimääräinen varasto = (Raportin aikajakson alkuvarasto (+ kuunvaihteiden välivarastot) + raporttijakson loppuvarasto) / aikajaksolle sijoittuvien varastojen lkm.

    • Esimerkiksi jos rajauksena 1.8.-30.9.2012 raporttikauden keskimääräisen varaston laskentakaava on (31.7.2012 varasto + 31.8.2012 varasto + 30.9.2012 varasto)/3 

  • Esimerkki: 100x ( (1817€ /5) / ( (20397€ joulukuu + 590€ tammikuu + 617€ helmikuu -- 1403€ maaliskuu + 14449€ huhtikuu + 14530€ toukokuu ) / 6 ) eli lukuina 100 x (363,4 € / 8196,67 ) = 4,40

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.