Skip to main content
Skip table of contents

Hyvityslaskun tekeminen

  1. Hae vanha lasku ruudulle.

  2. Paina F5 Hyvityslasku, jolloin ko. veloituslaskulle tehdään hyvityslasku. Hyvityslasku voidaan tehdä vain avoimelle laskulle ja laskun koko summalle. Hyvityslasku tulostuu kun poistutaan Laskun syöttö-toiminnosta

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.