Skip to main content
Skip table of contents

Ostotilauksen rivitiedot

Ostotilauksen riveillä lisätään tilaukselle tuotteet ja määrät, joita toimittajalta tilataan. Jos tilattavaa tuotetta ei löydy tuoterekisterissä, se saadaan perustettua suoraan tilausrivillä.

Riveillä on mahdollista lisätä myös rivikohtaisia tekstitietoja sekä tilausta koskeva otsikkotieto.

Rivitietojen syöttäminen

 1. Syötä tuotenumero ja paina Enter. Mikäli kyseessä on tuoterekisteristä jo ennestään löytyvä tuote, voit myös hakea sen listalta painamalla F2 Lista. Vanhan tuotteen ollessa kyseessä ohjelma tuo tuotteen tiedot automaattisesti ruudulle ja siirtää kursorin tilauskappaleisiin. Katso myös rivitietoruudun kenttien kuvaukset ja esimerkki tuotteen perustamisesta ostotilauksella.

  Ostotilauksen rivitietoruutu

 2. Syötä kappalemäärä Tilattu-kenttään ja paina Enter, jolloin ostoarvo päivittyy.

 3. Tallenna rivi F4 Rivi valmis -painikkeella.

 4. Jos tilauksen perustietoruudulla on valittu koodaus, pyytää ohjelma uusille tuotteille toimittajan EAN-koodit rivin valmiiksi hyväksymisen yhteydessä.

 5. Kun kaikki rivit on syötetty, tallenna tilaus F6 Valmis -painikkeella. Tuotteen tilatut kappaleet päivittyvät varastokyselyn Tilattu-näkymään tässä vaiheessa.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Lista

Tuo näkyviin listan kenttään syötettävistä tiedoista. Jos kursori on painiketta painettaessa Tuotenro-kentässä, aukeaa tuotelista. Jos kursori on Ryhmä-kentässä, aukeaa tuoteryhmälista. 

F3 Kopioi 

Kopioi halutun rivin, jolloin saman tuotteen tiedot saadaan hintoineen ja tilausmäärineen automaattisesti seuraavalle riville jonka jälkeen niitä voidaan tarvittaessa muokata (esimerkiksi voidaan perustaa toinen väri). Painikkeen takaa aukeaa ruutu, jossa määritetään kopioitavan rivin numero.

F4 Rivi valmis

Tallentaa rivin ja siirtää sen ruudun yläosaan.

F5 Poista 

Poistaa yksittäisen rivin. Painikkeen takaa aukeaa ruutu, jossa määritetään poistettavan rivin numero.

F6 Valmis

Tallentaa valmiin tilauksen.

F7 Uusi

Tekee tilaukselle uuden rivin.

F8 Myymäläjako 

Avaa erillisen Myymäläjako-ruudun, jossa tilattu määrä voidaan jakaa useammalle myymälälle.

Painike on aktiivinen vain silloin, mikäli Tilausjako-toiminto on käytössä. Toiminto on maksullinen lisäpiirre ja siitä on erillinen ohje.

F9 Kuva

Tuo esiin apuruudun, jossa tuotteelle voidaan määrittää kuva. Kuvaa voi myös muokata ja vaihtaa. Toiminto on maksullinen lisäpiirre ja siitä on erillinen ohje.

F11 Kysely

Avaa varastokyselyn, jossa näkyy tilausrivillä olevan tuotteen sen hetkinen varastotilanne. Mikäli tuotteelle ei löydy varasto- tai myyntihistoriaa, aukeaa Tuotetiedot –ruutu ko. tuotteen kohdalle.

F12 Hae tuote

Painikkeen avulla voit hakea tuotetta ostotilauksesta. Anna painikkeen painamisen jälkeen Tuotenro -kenttään haettavan tuotteen tuotenumeronumero, ja painetaan Enter. Ohjelma etsii tilauksesta rivin, josta tuote löytyy tai ilmoittaa mikäli tuotetta ei kyseisestä tilauksesta löydy.

F10 Poistu/Peruuta

Poistu palaa ostotilauksen perustietoruudulle. Mikäli tilauksen tietoja on muutettu ja tilaukselta ollaan poistumassa F10:llä F6 Valmis-painikkeen sijaan, kysyy ohjelma tallennetaanko muutokset. Jos rivi on käsittelyssä, painikkeella voidaan peruuttaa tallentamatta käsittelyssä olevalle riville tehtyä muutosta.

Kentät

Kenttä

Selitys

Rivi

Tuotenro-kentän yläpuolella vasemmassa laidassa automaattisesti päivittyvä rivinumero.

Alv-luokka

Tuotteen alv-luokka. Mikäli ryhmätietoihin on tallennettu ryhmää koskeva alv-luokka, päivittyy tämä kenttä automaattisesti uutta tuotetta perustettaessa, kun on annettu ryhmätieto. Muuten tarjoaa oletuksena tilauksen perustietoruudulla määritettyä alv-luokkaa uusille tuotteille, tiedon voi tarvittaessa muuttaa valitsemalla alasvetovalikosta oikea alv-luokka.

Tuotenro 

Tuotteelle itse annettu tai toimittajan antama numero. Kenttä voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia, maksimissaan 18 merkkiä. Jos tuotenumeroksi syötetään tai luetaan viivakoodilukijalla ean-koodi, tallentuu sama EAN-koodi myös tuotteen koodiksi. Samaa tuotenumeroa ei voi antaa eri tuoteryhmille eikä eri toimittajille.

Tuotenumerossa ei ole suositeltavaa käyttää välilyöntiä, kauttaviivaa tai erikoismerkkejä. Erota haluamasi tiedot mieluummin esim. väliviivalla.

 Tuotenumero on pakollinen tieto.

Ryhmä 
 

Tuoteryhmä, johon kyseinen tuote kuuluu. Ryhmänumero voidaan näppäillä kenttään suoraan tai se voidaan hakea listalta. Mikäli kenttä yritetään ohittaa painamalla pelkästään enter, aukeaa lista tuoteryhmistä.

Tuoteryhmä on pakollinen tieto.

Tuotenimi 

Tuotteen nimi, joka tulostuu mm. kuittiin ja raportteihin. Kenttä voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia, maksimissaan 40 merkkiä. Uutta tuotetta perustettaessa nimikenttään tulee oletuksena tuoteryhmän nimi, mutta se tulee muuttaa ja nimetä tuote mahdollisimman tarkasti.

Tuotteen nimi on pakollinen tieto.

Kuvaus

Kenttään voidaan halutessa määrittää yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteesta. Kuvaus voidaan valita tulostettavaksi A4-vaakamallisiin ostotilaustulosteisiin.

Toi. tuotenro

Toimittajan tuotenumero. Mikäli tuotenumeroinnissa käytetään omaa numerointia, voidaan kenttään haluttaessa syöttää toimittajan tuotenumero. Toimittajan tuotenumero tulostuu, oman tuotenumeron sijasta, A4-vaakamalliselle ostotilaustulosteelle valinnalla tulostetaan toimittajalle.

CN-nimike

Tuotteen tullinumero (=tavaranimike/CN-nimike, 8 merkkiä), tietoa hyödynnetään tullin Intrastat-tilastoinnissa.

Alkup.maa

Tuotteen alkuperämaa (2 merkkiä), tietoa hyödynnetään tullin Intrastat-tilastoinnissa. 

Ostohinnoittelu

Määrittelee kuinka tuotteen hinnoittelu halutaan toteuttaa:

 • Keskihinta = myyntikateprosentti lasketaan myyntihinnan ja tuotteen keskihinnan välisestä erotuksesta. Keskihintaa käytetään myös varaston arvon laskemiseen. Tuotteet hinnoitellaan aina samalla koodilla, vaikka ostohinta muuttuisikin. Tämä on yleisin käytössä oleva hinnoittelutapa.

  • Keskihinta = tapahtumahetken mukainen tuotteen varaston arvo euroina/tuotteen varastokappaleet.

 • Normaali = myyntikateprosentti lasketaan suoraan myyntihinnan ja syötetyn ostohinnan välisestä erotuksesta. Tällöin jokaisessa tulevassa tavaraerässä ostohinnan muuttuessa tehdään tuotteelle eri koodit kuin edellisissä erissä tulleille.

 • Kateprosentti = tuotetta myytäessä ei ole tiedossa varsinaista myynti- ja ostohintaa. Kateprosentti on kiinteä, ostohintakenttään syötetty prosentti. Mikäli hinnoittelutapana on kateprosentti, täytyy tuotteella olla ruksi kohdassa ei varastoseurantaa. Katso lisätietoja kohdasta Kateprosenttituote.

 • Myyntihinta = tuotteesta ei tiedetä kuin myyntihinta, joten varaston arvo lasketaan annetun ostohintakenttään annetun prosentin mukaan

Varastopaikka 

Ilmoittaa tuotteen varastopaikan.

Sesonki

Kenttä määrittää tuotteen sesongin. Jos kyseessä on jatkuvasti myynnissä oleva tuote, jätä kenttä tyhjäksi. Sesonkitiedon lisääminen ja muuttaminen ostotilauksella päivittää sesonkitiedon tuotteen perustietoihin, Tekson oletusparametroinnilla. Vaihtoehtoisesti sesonki päivittyy tuotteen perustietoihin vasta varastoontulossa. Sesonkitunnusta voidaan hyödyntää myynti- ja varastoraportoinnissa (sesonkitiedon muoto vapaa), jolloin saadaan raportoitua tietyn kauden tuotteet ja myös inventoinnin aliarvostuksessa (tämä edellyttää vakiomuotoa jossa käytetään kevät/syksy merkintää K/S ja vuosilukua, esim. S/2023).

Myyntitili

Aktiivisena vain kun käytössä on Myyntitiliseuranta. Valintaruutu on valittuna, mikäli tuote on myyntitilissä. Myyntitilitoiminto on maksullinen lisäpiirre ja siitä on erillinen ohje.

Verkkokauppatuote

Aktiivisena vain kun käytössä on Teksoon integroitu verkkokauppa. Merkitään tuotteille, joiden tiedot ja saldot siirtyvät Teksosta verkkokauppaan.

Yksikkö

Tuotteen myynti- ja varastointiyksikkö.

Väri

Tuotteen väri. Informatiivinen tieto.

Koko

Tuotteen koko. Informatiivinen tieto.

Tehdashinta

Toimittajan hinta, josta mahdollisesti saadaan alennusta. Mikäli ostotilauksen perustietoruudulla on määritetty ennakkoalennuksia, määräalennuksia tai tuontikustannuksia, huomioi ohjelma ne automaattisesti laskiessaan tehdashinnan perusteella lopullista ostohintaa.

Tilauksen perustietoruudulla määritetään myös, syötetäänkö tehdashinta verollisena vai verottomana. Jos tehdashinta syötetään verottomana, lisää ohjelma ostohintaan alv:n osuuden. Aiemmin perustetun vanhan tuotteen osalta tehdashinta lasketaan ostohinnasta huomioiden perustietoruudulla annetut määrä- ja/tai ennakkoalennukset sekä veroluokka.
Tehdashinta voi olla myös ulkomaan valuuttana annettu, tällöin ohjelma laskee ostohinnan euroiksi. Tämä edellyttää valuuttakurssien ylläpitoa perustiedoissa sekä sitä että tilauksen etusivulla on määritelty valuuttatieto jossa tehdashinta syötetään.

Alennus

Rivikohtainen tehdashinnasta saatava lisäalennus, joka vaikuttaa ostohintaan ja hinnoittelukatteeseen. Jos rivikohtainen alennus lisätään aiemmin perustetulle tuotteelle tai uudelle tuotteelle kun myyntihinta on jo annettu myyntihinta, varmistaa ohjelma ostohinnan muuttuessa muutetaanko myös myyntihintaa. Alennus annetaan prosentteina.

Ostohinta

Todellinen euromääräinen ostohinta, jonka ohjelma laskee automaattisesti tehdashinnan ja tilauksen perustietoruudulla syötettyjen tietojen mukaan. Tieto vaikuttaa katteen ja varaston arvon laskentaan, joten kannattaa varmistua että tieto on oikein. Ostohinta on verollinen, mikäli erikseen ei ole muuta määritelty.

Hinnoittelukate

Kenttään syötetyn tiedon perusteella ohjelma laskee automaattisesti myyntihinnan halutun kateprosentin mukaan. Kun tieto on muodossa 0-9,99, niin ohjelma laskee ostohinnalle tämän kertoimen. Kun tieto on 10-99,99, niin kate lasketaan prosentteina. Hinnoittelukate tulee oletuksena toimittajan perustiedoista ja se voidaan tarvittaessa muuttaa, jolloin se muuttuu vain käsittelyssä olevalle riville.

Myyntihinta

Tuotteen ulosmyyntihinta, jonka ohjelma automaattisesti laskee syötetyn hinnoittelukatteen mukaan. Tieto voidaan halutessa muuttaa, jolloin ohjelma laskee myös hinnoittelukatteen uudestaan. Myyntihinta on verollinen, mikäli erikseen ei ole muuta määritelty.

Toimitusaika

Rivikohtainen toimitusaika. Kenttään tulee oletuksena tilauksen toimitusaika, ja tarvittaessa toimitusaika voidaan tässä muuttaa, jolloin se koskee kyseistä riviä. Tämä muutettu tilausaika tulee automaattisesti myös seuraaville riveille. Kun kirjoitat toimitusaikakenttiin esimerkiksi 05, ohjelma olettaa automaattisesti, että kysymyksessä on tämä kuukausi ja tämä vuosi.

Toimitusaika voidaan määritellä päivämäärävälinä tai toimitusviikkona. Toimitusaika on rivikohtainen tieto; ohjelma tarjoaa oletuksena tilauksen 1. riville liiketietoihin määriteltyä ostokautta ja seuraavilla riveillä oletuksena tulee edelliselle riville annettu toimitusaikaväli.

Tukkuhinnat

Mikäli käytössä on tukkuhintatoiminto, voi eri tukkuhintaportaat (4-5 kpl) syöttää niille varattuihin kenttiin.

Tilattu

Kenttään syötetään tilattavat kappaleet.

Ostoarvo

Kenttä näyttää tilattujen kappaleiden yhteisostoarvon. Kentässä olevaa tietoa ei voi ostotilauksissa muuttaa.

Toimitettu

Näyttää ko. tilausrivin mahdollisesti jo toimitetut kappaleet. Kentässä olevaa tietoa ei voi ostotilauksissa muuttaa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.