Skip to main content
Skip table of contents

Ostotilausehdotus

Tilausten teossa on mahdollista käyttää apuna ostotilausehdotusta, kun väri- ja kokolajitelmat eivät ole käytössä. Tällöin ohjelma tekee ostotilaukset automaattisesti tuotteen taakse määritettyjen tietojen perusteella.

Toiminto edellyttää, että tuotetietoihin on määritetty minimivarasto ja maksimivarasto, ja tuotteelle on tallennettu toimittajatieto. Näiden tietojen perusteella ohjelma tekee ostotilausehdotuksen huomioiden myös tuotteen nykyisen varastosaldon sekä tilatut ja varatut kappaleet.

Ostotilausehdotus on oletuksena paikallinen toiminto, eli monimyymäläympäristössä voidaan tehdä vain oman myymälän tilaukset. Versiosta 2.60 lähtien ostotilausehdotus on mahdollista tehdä pääpaikalla myös sivumyymälässä; toiminnon käyttöönotto vaatii Solteqin parametrointia, joten ota tarvittaessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Ostotilausehdotusta voidaan käyttää monimyymäläympäristössä kahdella eri tavalla:

Tapa

Selitys

Ostotilausehdotusta käytetään paikallisena toimintona

 • Pääpaikalla voidaan tehdä vain oman myymälän tilaukset, ja sivumyymälät tekevät paikallisesti omat tilauksensa.

 • Tuotteen taakse määritettävä minimi- ja maksimivarastotieto ei ole siirtyvä tieto, joten sivumyymälöissä voidaan määrittää myymäläkohtaiset minimi- ja maksimivarastotiedot, joita ostotilausehdotus käyttää.

Pääpaikalla tehdään ostotilausehdotuksen kautta myös sivumyymälöiden ostotilaukset

 • Kaikkien myymälöiden osalta käytetään pääpaikalle määritettyjä tuotteiden minimi- ja maksimivarastotietoja.

 • Tuotteen taakse määritettävä minimi- ja maksimivarastotieto ei ole siirtyvä tieto, joten sivumyymälöissä voidaan edelleen määrittää myymäläkohtaiset minimi- ja maksimivarastotiedot ja tehdä myös paikallisesti ostotilauksia ehdotuksenkin kautta.

  • Käytännössä toimintoa ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista käyttää samanaikaisesti sekä pääpaikalla että sivumyymälöissä, tilausten päällekkäisyyksien välttämiseksi

 • Tämän vaihtoehdon käyttöönotto tehdään erikseen Solteqin toimesta. Tämän toimintamallin käytön myötä tilausjakotoiminnolle ei ole enää tarvetta.

Ostotilausehdotuksen vaiheet

 1. Tuotteiden poiminta ehdotukseen:

  • Valitse ostotilauksen ostotilausehdotuksessa tuoteryhmät ja toimittajat, joille ostotilausehdotus halutaan tehdä.

  • Jos haluat tehdä tilauksen vain omalle myymälälle, rajaa kyseinen myymälä Myymälät-kenttiin ko. myymälänumerolla (esim. 1-1).

   Tuotteiden poiminta ehdotukseen

 2. Käynnistä ehdotuksen teko painamalla F2 Tee ehdotus.

 3. Ostotilausehdotuksen rivit ja niiden muokkaus:

  • Tilattavat tuotteet tulevat ostotilausehdotuksen ruudulle näkyviin myymäläjärjestyksessä. Kun ehdotus on tehty useammalle myymälälle (esim. myymälärajauksella 1-2), listauksen näkymässä on ensin myymälälle 1 tilattavaksi ehdotettavat tuotteet, ja näiden jälkeen myymälälle 2 tilattavaksi ehdotettavat tuotteet.

  • Voit muokata rivejä voidaan tuplaklikkaamalla haluttua riviä tai F4 Muokkaa -painikkeella.

  • Voit tarvittaessa poistaa valittuna olevan rivin ehdotuksesta F8 Poista -painikkeella.

  • Saat tyhjennettyä koko ehdotuksen F3 Tyhjennä -painikkeella ja ehdotuksen teko voidaan käynnistää uudestaan F2 Tee ehdotus -painikkeella.

  • Tilattava: Tuotteen tilattavaksi ehdotettava määrä on tuotetietoihin määritetty maksimivarasto-tuotteen saldo.

   • Saldo: Tuotteen varastosaldo + ostotilauksilla tilatut kappaleet – myyntitilauksilla varatut kappaleet.

  • Ostotilausehdotus ehdottaa tilattavaksi niitä tuotteita, joille on määritetty tuotetiedoissa minimi- ja maksimivarasto ja joita ei ole ennestään varastossa ja/tai tilattuna vähintään tuotetietoihin määritettyä minimimäärää. Tilattavaksi kappaleiksi ohjelma ehdottaa tuotetietoihin määritettyä maksimimäärää, huomioiden ennestään varastosta saldoilta tai varauksilta ja tilauksilta toimittamattomina löytyvät kappaleet.

   Ostotilausehdotuksen rivitiedot

 4. Ostotilausehdotuksen hyväksyminen tilauksiksi:

  • Kun haluat tehdä ehdotuksessa olevista riveistä ostotilaukset, käynnistä kyseinen oiminto painamalla F6 Tee tilaukset.

  • Ohjelma näyttää muodostuneet tilaukset Ostotilausten teko -ruudulla. Voit vielä muokata ostotilauksia ja niiden rivejä tuplaklikkaamalla haluttua riviä tai F4 Muokkaa -painikkeella, jolloin valittuna ollutta tilausta päästään käsittelemään Tekson ostotilaustoiminnossa. F10 Jatka -painikkeella voit tulostaa tehdyt tilaukset esikatseluun, josta voit printata tilaukset paperille ja/tai tallentaa ne PDF-muodossa.

  • Ostotilausten teko -ruudulla näet ehdotuksen kautta tehdyt tilaukset ja voit vielä tarvittaessa muokata valittua tilausta ennen tilaustulosteiden ottamista.

   Ostotilauksen teko -ruutu

 5. Tietojen siirtyminen:

  • Ostotilausten tiedot siirtyvät monimyymälä -ympäristössä normaalissa syklissä ajastetuilla tiedonsiirroilla myymälöiden välillä. Jos tiedonsiirrot on ajastettu tapahtumaan öisin, niin tilausten tiedot ja tilatut kappaleet päivittyvät pääpaikalta sivumyymälään, tai sivumyymälästä pääpaikalle – riippuen käytettävästä toimintamallista - seuraavaksi päiväksi. Jos on tarve saada tilaus siirtymään nopeammin myymälöiden välillä, voi tilauksen muodostamisen jälkeen tehdä manuaalisesti tapahtumapäivityksen ja käynnistää myymälöiden välisen tiedonsiirron.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.